Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Om videnscentret

På baggrund af et stadigt stigende krav om patientpleje ud fra den bedst tilgængelige evidens og viden, samt en hastigt voksende vidensmængde og øget fokus på udvikling og forskning, har Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker taget initiativ til etablering af et Nationalt Videnscenter for ortopædkirurgisk sygepleje. Videnscenteret startede 1. marts 2012. Formålet med videnscenteret er primært at indsamle, systematisere, og formidle forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje. Centeret ledes og sikres af et Centerråd bestående af ortopædkirurgiske forskere og ledere fra hele landet. Læs mere.

Videnscenteret udgår fra Ortopædkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, men fungerer som et virtuelt center med en hjemmeside, hvor relevant viden for ortopædkirurgiske sygeplejersker samles og præsenteres på en overskuelig og tilgængelig måde. Som en del af Videnscenteret og for at sikre de nødvendige betingelser for et aktivt nationalt virke er der dannet et Videnskabeligt råd bestående af sygeplejersker med interesse for det ortopædkirurgiske speciale, og som minimum har en master- eller kandidatuddannelse eller er under uddannelse til det. Rådets primære opgave er at være med til at formidle forskningsbaseret viden relevant for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Læs mere.

Det er håbet, at Videnscenterets hjemmeside bliver kendt og anvendt af ortopædkirurgiske sygeplejersker, så der skabes mulighed for at ny viden implementeres og kvaliteten af sygepleje til den ortopædkirurgiske patient højnes.

Videnscenteret er finansieret af landets ortopædkirurgiske afdelinger. Læs mere under linket Bidragsydere i venstre side.


Årshjul 2023 - se vigtige datoer og aktiviteter i VIDOKS for 2023
Klik her.

Årshjul 2024 - se vigtige datoer og aktiviteter i VIDOKS for 2024 
Klik her.