Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje indsamler, systematiserer, formidler og generer forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje. På denne hjemmeside formidler vi viden rettet mod sygeplejersker, som arbejder med ortopædkirurgiske patienter. Viden videregives med respekt for forfatternes ejerskab og ansvar for indholdet. Der kan derfor kun refereres til originalmaterialet.
Hvis du har ny viden om ortopædkirurgisk sygepleje, som du ønsker at delagtiggøre kolleger i, kan du henvende dig til Videnscenteret under kontakt.

Gå på opdagelse i dette virtuelle Videnscenter og find interessant viden, som er relevant for dig i din kliniske praksis.

Bliv medlem af VIDOKS facebook gruppe og bliv opdateret når der kommer ny viden om ortopædkirurgisk sygepleje på VIDOKS.


Seneste artikler

Patienters oplevelse af at blive diagnosticeret og leve med knoglekræft i Storbritannien (UK) - et kvalitativ studie

Dette kvalitative studie belyser hvordan knoglekræft påvirker patienters livskvalitet.  Læs mere

Oplevelser med pleje til patienter med demens i et akut ortopædkirurgisk forløb

Der er høj prævalens af patienter med demens, der pådrager sig en ortopædkirurgisk fraktur. Studier viser at plejen til den ortopædkirurgiske patient med demens er udfordret. Dette danske studie har undersøgt sygeplejerskers oplevelser med den postoperative pleje til patienter med demens i en akut hoftefrakturenhed.  Læs mere

Kritisk review af litteratur om patienter < 60 år med fragility hoftefraktur

Patienter under 60 år, der gennemgår hofteoperation, som følge af en fragility fraktur, er underrepræsenteret i litteraturen. Heraf marginaliseres gruppen og fokus for dette kritiske review er at afdække den litteratur, der eksisterer.  Læs mere

Flere artikler

Nyheder


 
Flere nyheder