Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Seneste artikler

Patienters oplevelse af at blive diagnosticeret og leve med knoglekræft i Storbritannien (UK) - et kvalitativ studie

Dette kvalitative studie belyser hvordan knoglekræft påvirker patienters livskvalitet.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 12.11. 2021

Oplevelser med pleje til patienter med demens i et akut ortopædkirurgisk forløb

Der er høj prævalens af patienter med demens, der pådrager sig en ortopædkirurgisk fraktur. Studier viser at plejen til den ortopædkirurgiske patient med demens er udfordret. Dette danske studie har undersøgt sygeplejerskers oplevelser med den postoperative pleje til patienter med demens i en akut hoftefrakturenhed.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.06. 2020

Kritisk review af litteratur om patienter < 60 år med fragility hoftefraktur

Patienter under 60 år, der gennemgår hofteoperation, som følge af en fragility fraktur, er underrepræsenteret i litteraturen. Heraf marginaliseres gruppen og fokus for dette kritiske review er at afdække den litteratur, der eksisterer.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 20.12. 2019

Postoperativ urin katerisations grænseværdi mellem 500 og 800 ml, efter fast-track Total hofte- eller knæ alloplastik

Dette kvantitative studie undersøger, om 800 ml urin i blæren efter fast-track Total hoftealloplastik (THA) eller Total knæalloplastik (TKA) kan reducere risikoen for postoperativ urinkaterisering uden at øge risikoen for UVI.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 22.10. 2019

En systematisk gennemgang af litteraturen vedrørende pin-skorper.

Ekstern fiksation - med indsættelse af metalpinde gennem huden og ind i knoglen - anvendes til at stabilisere knoglebrud. Disse indgange = pin-steder er en potentiel kilde for infektion og derfor er en passende pin-pleje vigtig til forebyggelse af infektion, samt yderligere komplikationer. Spørgsmålet er blot, omhandlende i dette review, hvordan man bedst kan forebygge?  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 24.03. 2019