Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Bøger og bogkapitler

Her finder du bøger og bogkapilter indenfor ortopædkirurgien. Har du kendskab til bøger eller bogkapitaler som ikke er med på listen kan du rette henvendelse til VIDOKS videnskabelige medarbejder.

Omsorg : når menneskelighed er et arbejde

Jacob Birkler; 1. udgave., Munksgaard, 2023 
 
Sygeplejersker, der ønsker at blive klogere på, hvordan drager sygeplejersken omsorg for patienten?
 
Bogen kan købes som fysisk eksemplar her.

 

Tilføjet d. 21.11. 2023

Hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen? : en antologi om betydningen af forskning og innovation

Mickael Bech, Per Jørgensen, Søren Barlebo Rasmussen, Emma Nielsen, Mathilde Westfall Gram;
1. udgave., FADL, 2023
 
I denne antologi tager en række eksperter afsæt i sundhedsvæsenets udfordringer, når de undersøger,
hvordan vi kan afhjælpe problemerne og skabe fremtidens sundhedsvæsen gennem forskning og innovation.
 
Bogen kan købes som fysisk eksemplar her.

Tilføjet d. 21.11. 2023

Pissedårlig sygepleje

Alexander von Oettingen, og Dorthe Boe Danbjørg. 1. udgave, Hans Reitzel, 2023
Forfattere: Ingrid Poulsen, Tove Lindhardt Damsgaard, Mari Holen, Dorthe Boe Danbjørg,
Alexander von Oettingen, Britt Laugesen, Signe Eekholm, Lisbeth Aaskov Falch og Siri Lygum Voldbjerg.
  
Bogen fokuserer på den aktuelle debat om sundhed og sygepleje. 
    
Bogen kan købes som fysisk eksemplar her.

Tilføjet d. 21.11. 2023

Fragility Fracture and Orthogeriatric Nursing, 2 udgave

Hertz K., Santy-Tomlinson J. (2018). Fragility Fracture and Orthogeriatric Nursing. Second Edition. Springer International publishing.

Befolkningen i Danmark - og i Verden generelt - bliver ældre og ældre. Derfor står sundhedsvæsnet overfor en udfordring i forhold til konsekvenserne af de sygdomme, som følger med en ældre befolkning. Én af disse konsekvenser indenfor ortopædkirurgien, er skrøbelighedsbrud opstået pga. aldersbetinget knogletab - såkaldt fragile frakturer (FF).
Formålet med bogen er at udarbejde et evidensbaseret undervisningsmateriale på tværs af landegrænser og sundhedsstrukturer. Målet med bogen er dermed, at være en videns base, som skaber et grundlag for at sygeplejersker kan udføre professionel kompetent sygepleje i et holistisk perspektiv til patienter med fragile frakturer. 

 Bogen kan downloades som pdf her eller købes som fysisk eksemplar her

Tilføjet d. 20.11. 2023

Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient

Mainz H., Specht K. Strøm J, Jensen PS. (2022). Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje.

Alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark blev i 2019 inviteret til at deltage i et nationalt søvnprojekt. Dette resulterede i 2022 i 12 spændende projekter om forskellige aspekter af søvn og ortopædkirurgi­ske patienter. De 12 projekter er beskrevet i denne antologi link.

Tilføjet d. 6.07. 2022