Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Bøger og bogkapitler

Her finder du bøger og bogkapilter indenfor ortopædkirurgien. Har du kendskab til bøger eller bogkapitaler som ikke er med på listen kan du rette henvendelse til VIDOKS videnskabelige medarbejder.

Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient

Mainz H., Specht K. Strøm J, Jensen PS. (2022). Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje.

Alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark blev i 2019 inviteret til at deltage i et nationalt søvnprojekt. Dette resulterede i 2022 i 12 spændende projekter om forskellige aspekter af søvn og ortopædkirurgi­ske patienter. De 12 projekter er beskrevet i denne antologi link.

Tilføjet d. 6.07. 2022

Orthogeriatrics

Falaschi P., Marsh D. (2021). Orthogeriatrics. Springer, Cham.

Bogen sigter mod at give den bedst mulige udbredelse og viden om skrøbelighedsfraktur, særligt til lande, hvor denne ekspertrise er nødvendigt og hvor ressourcerne til sekundær forebyggelse er begrænset. Bogen giver praktisk viden om, hvordan man bedst håndterer brud hos ældre patienter, og hvordan man udvikler pålidelige kliniske systemer link.

Kapitel 17 omhandler sygeplejen til den ortogeriatriske patient

 

Tilføjet d. 15.09. 2020

Håndborg i sygepleje - Kirurgi

Paaske C. (2019). Håndbog i sygeleje - Kirurgi. København: FADL's Forlag. Danmark.

Bogen givet et anvisende og praksisorienteret fokus på de mest almindelige opgaver på tværs af kirurgiske specialer. Bogen er opbygget kronologisk fra indlæggelse til udskrivelse med fokus på de mest relevante præ- og postoperative sygeplejefaglige interventioner og observationer. 

Tilføjet d. 15.09. 2020

Fragility Fracture Nursing

Hertz K., Santy-Tomlinson J. (2018). Fragility Fracture Nursing. Springer International publishing.

Befolkningen i Danmark - og i Verden generelt - bliver ældre og ældre. Derfor står sundhedsvæsnet overfor en udfordring i forhold til konsekvenserne af de sygdomme, som følger med en ældre befolkning. Én af disse konsekvenser indenfor ortopædkirurgien, er skrøbelighedsbrud opstået pga. aldersbetinget knogletab - såkaldt fragile frakturer (FF).
Formålet med bogen er at udarbejde et evidensbaseret undervisningsmateriale på tværs af landegrænser og sundhedsstrukturer. Målet med bogen er dermed, at være en videns base, som
                               skaber et grundlag for at sygeplejersker kan udføre professionel kompetent sygepleje i et holistisk
                               perspektiv til patienter med fragile frakturer link.

Tilføjet d. 15.09. 2020

Søvn og Ortopædkirurgiske patienter

Mainz H., Trads M., Jensen PS., Hørdam B., Specht K. (2017). Søvn og Ortopædkirurgiske patienter. Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje.

Alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark blev i 2014 inviteret til at deltage i et nationalt søvnprojekt. Dette resulterede i 2017 i 14 spændende projekter om forskellige aspekter af søvn og ortopædkirurgi­ske patienter. De 14 projekter er beskrevet i denne antologi link

Tilføjet d. 15.09. 2020