Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk sygepleje

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgiske Sygepleje har tilknyttet et Videnskabeligt råd, der er den faglige organisation bag Videnscenteret. Det videnskabelige råd bidrager med at indsamle, kritisk vurdere og formidle relevant faglig viden på en tilgængelig måde rettet mod ortopædkirurgiske sygeplejersker. Derudover deltager medlemmerne i det videnskabelige råd med at facilitere nationale udviklings- og forskningsprojekter igangsat af VIDOKS. Det videnskabelige råd har yderligere en landsdækkende netværksfunktion, hvor man kan hente inspiration, samarbejde og drøfte forskellige tiltag indenfor udvikling, uddannelse og forskning i relation til ortopædkirurgisk sygepleje. Det videnskabelige råd mødes 2 gange årligt. Se kommissorium.

Det Videnskabelige råd har aktuelt 33 deltagere, og er en åben gruppe for sygeplejersker med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje, og som  minimum har en videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau eller er i gang med en sådan uddannelse. Medlemmer af det Videnskabelige Råd. Se liste.

Hvis du ønsker at blive medlem af det videnskabelige råd, kan du henvende dig til VIDOKS´s videnskabelige medarbejder på mail: Isabhans@rm.dk