Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kommissorium Centerråd

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje ledes og sikres af et centerråd med 12 medlemmer. Centerrådets medlemmer kan sidde i rådet i 5 år, derefter skal man udpeges igen. Max 2 perioder. Hvis man fratræder sin stilling som oversygeplejerske, træder man ud af rådet, og en ny oversygeplejerske skal udpeges i regionen. De fire forskningssygeplejersker og centerlederen udpeges af FSOS. Mister man tilknytningen til den ortopædkirurgiske sygepleje, eller ønsker man at udtræde, udpeger FSOS en ny repræsentant. Den videnskabelige medarbejder ansættes af centerrådet.

Centerrådets opgaver
-Centerrådet udarbejder den overordnede strategi for centeret
-Centerrådet beskriver og prioriterer opgaverne for centeret.
-Centerrådet følger op på igangsatte tiltag og justerer evt. strategierne
-Centerrådet sikrer den nødvendige økonomi til driften
-Centerrådet mødes to gange årligt til et heldagsmøde

Centerrådets sammensætning
Fem oversygeplejersker fra ortopædkirurgiske afdelinger
Oversygeplejerskerne repræsenterer de fem regioner og deres primære opgave er at sikre driften og opbakning fra de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger

Formanden for FSOS
Sikre samarbejdet med det faglige miljø og koordinere med tiltag i FSOS

Fire forskningssygeplejersker
Sikre samarbejdet med ortopædkirurgiske forskere/udviklingssygeplejersker/kliniske sygeplejespecialister til deltagelse i arbejdet med formidling af forskningsresultater og skabe forskningsnetværk.  Sikre samarbejde med Dasys, DSR og samarbejde med internationale ortopædkirurgiske selskaber.  Sørge for samarbejde med universiteterne, uddannelsesinstitutionerne, Center for klinisk retningslinjer og sikre den forskningsmæssige standard på hjemmesiden Sikre samarbejde med 

Centerleder
Sørge for at koordinere og beskrive de forskellige tiltag. Ansvar for hjemmesidens oprettelse, udformning og vedligeholdelse i samarbejde med centerrådet og centerets ansatte (videnskabelig medarbejder)

Videnskabelig medarbejder
Sørger for sammen med centerråd og centerleder at samle et nationalt netværk af forskningsaktive sygeplejersker inden for ortopædkirurgien og deltager i udarbejdelsen og administrationen af  hjemmesiden. Derudover planlægger den videnskabeloige medaarbejder  møder/aktiviteter i videnscenteret og udfører diverse administrative opgave, samt udbreder kendskabet til videnscenteret