Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Centerråd

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk sygepleje ledes og sikres af et centerråd med 12 medlemmer. Centerrådet har udarbejdet et kommissorium for videnscenteret med en beskrivelse af den fremtidige strategi for centeret. Læs mere om Centerrådet

Medlemmer i Centerrådet 2019:
Susanne Jung, Forskningssygeplejerske, Formand for FSOS, Vejle Sygehus
Birgit Eg Andersen, Oversygeplejerske, Aarhus Universitetshospital/Region Midt
Susanne Højen, Afsnitsledende sygeplejerske Ålborg Universtietshospital/Region Nord
Marianne Lundegaard, Oversygeplejerske, Odense Universitetshospital/Region Syd
Helle Nørtved Fransen, Ledende oversygeplejerske Næstved/Slagelse/Region Sjælland
Jane Refer, Oversygeplejerske, Bispebjerg Hospital/Region Hovedstaden
Britta Hørdam, Projektleder, lektor, Københavns Universitet
Charlotte Myhre Jensen, Klinisk sygeplejeforsker, Ph.d., Odense Universitetshospital
Pia Søe Jensen, Ph.d., Amager, Hvidovre Hospital.
Pia Kjær Kristensen, Ph.d., Hospitalsenheden Horsens
Isabella Perto Hansen, Videnskabelig medarbejder, Sygeplejerske, cand. cur., Aarhus Universitetshospital
Hanne Mainz, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d., Centerleder i VIDOKS, Aarhus Universitetshospital