Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

National klinisk retningslinje for udvalgte skulderlidelser i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af udvalgte skulderlidelser i høring. Den nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med henblik på at bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, til sammenhængende patientforløb samt til vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper.

 

Som ortopædkirurgisk sygeplejerske har du mulighed for at give et høringssvar på retningslinjen.Høringssvaret indsendes til Sundhedsstyrelsen via Dansk Sygeplejeselskab og FSOS. Du skal senest sende dit eller din afdelings høringsbidrag senest den 1. august  2013 til FSOS.  FSOS sender samlet høringssvar til DASYS, som ligeledes sender et samlet svar videre til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du har mulighed for at bidrage til høringssvaret fra FSOS - kan du sende det til Susanne Jung Høvsgaard
Susanne.Jung.Hoevsgaard@rsyd.dk

Retningslinje om skulderlidelser