Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

National klinisk retningslinje, udvalgte skulderlidelser

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn,  der kan bruges som beslutningsstøtte af fagpersoner,  når de skal træffe beslutninger om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse.

 Den kliniske retningslinje kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk