Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Implementeringsforskning

Formålet med dagen vil være at give deltagere indblik i implementeringsforskning, herunder hvilken betydning det har for implementering af forskningsresultater i klinisk og organisatorisk praksis.
Dagen er for sygeplejersker og andre faggrupper der arbejder med ledelse, forskning, udvikling og implementering.
Prisen er 1000 kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under Dasys, ellers 1500 + moms.
Sidste frist for tilmelding er den 25. oktober online via Dasys' hjemmeside under konferencer.
Læs mere her: http://www.dasys.dk/media/6670/masterclass2013_program.pdf