Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har revideret og udsendt en ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner og patientens valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra hospitalet, samt vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Begge træder i kraft 1. januar 2015.

 

 

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

-At hospitalerne skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræning efter udskrivning i fald der er en sundhedsfaglig begrundelse herfor

-At hospitalerne har kompetence til at beskrive det samlede rehabiliteringsbehov og komme med anbefalinger på baggrund heraf

-At der nu er 4 niveauer for gentræning og rehabilitering: 1) genoptræning på basalt niveau (kommunen) 2) genoptræning på avanceret niveau (kommunen) 3) genoptræning på specialiseret niveau (hospitalet) 4) rehabilitering på specialiseret niveau (kommunen). Det nye niveau er niveau 2 - genoptræning på avanceret niveau, hvor kommunen nu skal gruppere deres genoptræninger i basalt og avanceret

-At hospitalet har den lægefaglige vurdering ift. den enkelte patient genoptræning - og rehabiliteringsbehov

-At der fremadrettet skal udarbejdes en rehabiliteringsplan til specialiseret rehabilitering (planen udarbejdes i hospitalsregi og genoptræningen finder sted i kommunalt regi)

-At regionen vil udsende nye MedCom skabeloner, som der skal arbejdes i fremadrettet ?

Den nye bekendtgørelse og vejledning kan hentes her:

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner