Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Interesseret i diabetiske fodsår?

Sundhedsstyrelsen har sendt National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår i høring. Den nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med henblik på at bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, til sammenhængende patientforløb samt til vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper.

Som ortopædkirurgisk sygeplejerske har du mulighed for at give et høringssvar på retningslinjen. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske sygeplejersker vil sammenfatte de ortopædkirurgiske sygeplejerskers kommentarer i et høringssvar, som via Dansk Sygeplejeselskab indsendes til Sundhedsstyrelsen. Tidsfristen er desværre meget kort. Du skal senest sende dit eller din afdelings høringsbidrag lørdag den 8. juni 2013 til næstformand i FSOS Hanne Mainz på mail hanmai@rm.dk. Se nedenstående links.

Udkast til National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår 

Høringsbrev

Høringspartnere