Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Interesseret i håndkirurgiske patienter?

Sundhedsstyrelsen har sendt udkast til National klinisk retningslinje for behandling af distal radiusfraktur i høring.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af distal radiusfraktur giver evidensbaserede anbefalinger for indikation for behandling, behandlingsstrategi og træning efter behandling til patienter over 18 år, der har pådraget sig en distal radiusfraktur ved et lavenergitraume. Den nationale kliniske retningslinje skal herved bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af landsdele og sygehuse i behandlingen af patienter med distal radiusfrakturer. Målgruppen for retningslinjen er primært læger indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Den vil desuden finde relevans for sygeplejersker og læger, der modtager akutte patienter med distal radiusfraktur, og alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der deltager i og varetager ambulant behandling og genoptræning af disse patienter.

Høringsversionen kan tilgås fra Høringsportalen
Sammen med udgivelsen ultimo september, dvs. efter høringen, udgives den nationale kliniske retningslinje i en kort version, en såkaldt Quick Guide. Quick Guiden vil have et omfang af ca. 2 A4 sider, og den vil indeholde retningslinjens anbefalinger og centrale budskaber.

FSOS vil gerne modtage jeres kommentarer til høringen senest den 18. august. Mail til næstformand i FSOS Hanne Mainz hanmai@rm.dk.
Herefter udarbejder vi et samlet høringsbrev, der videresendes til DASYS, som igen sender til Sundhedsstyrelsen.
God fornøjelse med læsningen