Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Høring om forebyggelse

Almen praksis og sygehuse er i kontakt med mange patienter med helbredsproblemer, hvor livsstilen har betydning for helbredet og behandlingen. Vi har således en enestående mulighed for at understøtte patientens sunde livsstil. Sundhedsstyrelsen har lavet udkast til fire materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. En guide og et laminat målrettet sundhedspersonale, en folder målrettet ledere og beslutningstagere samt en folder målrettet patienter. FSOS har indtil den 22. februar mulighed for at afgive høring på disse dokumenter.

1) Guide og laminatudgave til sundhedspersonale med konkrete forslag til arbejdet med at tale med patienter om livsstil og helbred.

2) Folder til ledere og beslutningstagere med fokus på de ledelsesmæssige aspekter i forebyggelsesarbejdet.

3) Folder til patienter med henblik på at skabe nysgerrighed og motivation til at tale om livsstil og helbred med sundhedspersonale i almen praksis og på sygehus og afstemme forventningerne til samtalen.

Du kan skrive eventuelle kommentarer i høringsskema, som sendes det til Hanne Mainz inden 22. februar.  Tak.