Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

E-bog om fragile frakturer

Befolkningen i Danmark - og i Verden generelt - bliver ældre og ældre. Derfor står vi i sundhedsvæsnet overfor en udfordring i forhold til konsekvenserne af de sygdomme, som følger med en ældre befolkning. Én af disse konsekvenser indenfor ortopædkirurgien er skrøbelighedsbrud opstået pga. aldersbetinget knogletab - såkaldt fragile frakturer (FF). Den alvorligste fragile fraktur er et hoftenært brud, som har store konsekvenser for patienten i form af funktionsnedsættelse, smerter og i værste fald død, men har også store konsekvenser i et samfundsøkonomisk perspektiv.  Patienter med hoftenære brud er den største gruppe af akut indlagte patienter på ortopædkirurgiske afdelinger. For at optimere, ensrette og evidensbasere plejen til den ortogeriatriske patient blev der i regi af den internationale organisation  Fragile Fracture Network(FFN) i maj 2017 nedsat en gruppe af specialist sygeplejersker fra 29 europæiske lande - Charlotte Myhre Jensen fra Odense Universitetshospital repræsenterede Danmark.  Dette unikke samarbejde resulterede i en bog omhandlendeFragile Fracture Nursing. Formålet med at skrive bogen var at udarbejde et evidensbaseret undervisningsmateriale på tværs af landegrænser og sundhedsstrukturer.  Målet med bogen er dermed, at være en videns base, som skaber et grundlag for at sygeplejersker kan udføre professionel kompetent sygepleje i et holistisk perspektiv. Kapitlerne i bogen spænder bredt og mange aspekter af plejen diskuteres, men smertelindring, forebyggelse af komplikationer, mobilisering, hydrering, sårbehandling samt forebyggelse af tryksår får specifik opmærksomhed, da de er så centrale i patientplejen.

I FSOS-regi planlægges der med at tilbyde temadage med udgangspunkt i bogens indhold - men mere om det senere.

Bogen kan gratis downloades som E-bog her

Eller den kan købes i almindelig bogformat via dette link