Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Arbejdsweekend søvnprojekt

Analyse af 533 spørgeskemaer om ortopædkirurgiske patienters søvn. Tak for jeres oversigtsskemaer med in- og eksklusion af patienter. Alt er meget omhyggeligt udfyldt, og der er redegjort for alle ekskluderede patienter. Kun 7,5 % af patienterne ønskede ikke at deltage. Det siger noget emnets relevans for patienterne, men også noget noget om dataindsamlerne. Stor ros til jer.