Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Førskolebarnets mestring - Gør hospitalsklovnen en forskel?


 

 

 

Baggrund
Førskolebørn er især sårbare over for stress og angst under indlæggelse. Barnets primære mestringsressource er forældrene, men da de selv kan være sårbare, bliver klovnen vigtig for barnets mestring. Samtidig ses i sundhedsvæsenet en vægtning af effektivitet og målbare værdier, som gør, at sygeplejersken ofte nedprioriterer klovnen.

Formål
I dette projekt undersøges hvordan hospitalsklovnen gennem sin kommunikation kan støtte førskolebarnet i sin mestring under indlæggelse.

Metode
Projektet er et litteraturstudie. Fundene analyseres på baggrund af Bjerrums tematiske analysemodel og med Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng samt Eide og Eides kommunikationsteori som teoretisk referenceramme.

Konklusion
Klovnen er i kraft af sin rolle, empati og anerkendelse en vigtig ressource for barnet. Sygeplejersken er central i forhold til at inddrage klovnen i sit arbejde med barnet, da klovnen gør en betydelig forskel for barnet under indlæggelse

Forfattere
Anette Østergaard, sygeplejestuderende, modul 14, Via University College Aarhus
Maria Hyldgaard Ladekarl, sygeplejestuderende, modul 14, Via University College Aarhus

Kontakt
anette_oestergaard@hotmail.com