Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

.


Oversigt over deltagende ortopædkirurgiske afdelinger i det nationale søvnprojekt 

Hospital

Emne og link til projektbeskrivelse

Kontaktpersoner

 Køge Sygehus

Patientens mulighed for søvn og hvile under indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling - i et organisatorisk perspektiv
Projektbeskrivelse

Charlotte Dyhrberg cdbr@regionsjaelland.dk 

Næstved Sygehus

Søvnproblemer hos patienter, der gennemgår hoftealloplastikoperation.
Projektbeskrivelse

Bente Rehder
breh@regionsjaelland.dk

Odense Universitetshospital og Svendborg

 Søvnen for patienter behandlet med eksternt fiksationsappartur.
Projektbeskrivelse.

Anette Wulff Christensen.
anette-wulff@rsyd.dk

 Vejle

 Hvordan sover patienter før, under og efter indlæggelsen efter hofte- og knæalloplastik? Projektbeskrivelse

Susanne Jung Høvsgaard
Susanne.Jung.Hoevsgaard@rsyd.dk

 Middelfart

 Hvilke faktorer påvirker søvnen hos patienter, der skal have en instrumenteret stabiliserende rygoperation?
Projektbeskrivelse

Randi Jensen
Randi.lauridsen.jensen@rsyd.dk

Kolding/Fredericia Sygehus

Forebyggelse af delir hos ortogeriatriske patienter gennem sikring af god søvn og bevarelse af døgnrytme.
Projektbeskrivelse

Heidi Grejsen
Heidi.Grejsen@rsyd.dk
Dorte Dall-Hansen
Dorte.Dall-Hansen@rsyd.dk

Sygehus Sønderjylland, Aabenrå

Patienters subjektive oplevelser af deres søvnkvalitet, og hvad der påvirker den under indlæggelsen.
Projektbeskrivelse

Else Kofoed
Else.Kofoed@rsyd.dk 

Region Nord
(Aalborg, Farsø, Hjørring, Thy-Mors)

Personalets viden om søvn hos indlagte patienter - et systematisk udviklingsprojekt.
Projektbeskrivelse

Heidi Hvistendahl
h.hvistendahl@rn.dk

Herlev Hospital og Gentofte Hospitaler

Ortopædkirurgiske patienters søvnkvalitet under indlæggelse.
Projektbeskrivelse

Kirsten Szöts
Kirsten.Szoets@regionh.dk 

Amager og Hvidovre
Hospital

Søvn og hvile for patienter på afsnit på ortopædkirurgisk afdeling.
Projektbeskrivelse

Trine Schifter Larsen
trine.schifter.larsen.01@regionh.dk

Rigshospitalet

Sammenhængen mellem søvn og  medicin.
Projektbeskrivelse

Sammenhængen mellem søvn og delirium
Projektbeskrivelse 

Alice Slot.
alice.slot@regionh.dk

Århus Universitets-hospital

Redskab til vurdering af søvnkvaliteten og identificering af forstyrrende faktorer for søvnen hos indlagte ortopædkirurgiske patienter.
Projektbeskrivelse

Hanne Mainz. 
hanmai@rm.dk

Regionshopitalet Silkeborg

Søvnkultur og -miljø omkring knæalloplastik patienter i fast track sengeafsnit
Projektbeskrivelse

Karen Schmøkel
karen.Schmokel@rm.dk

Regionshospitalet Viborg, Skive

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk afdeling.
Projektbeskrivelse

Anne Storgaard
anne.storgaard@midt.rm.dk

Regionshospitalet Randers

Overvejer emne

Lis Smed Christensen
lischris@rm.dk

Regionshospitalet Holstebro

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O.
Projektbeskrivelse

Karen Hvass
karen.hvass@vest.rm.dk