Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Forkningsprojekt. "Sov godt på hospitalet"


Søvn er vigtig, når kroppen skal komme til kræfter igen efter for eksempel en operation. Det er vist, at op til 40-50 pct. af specielt de kritisk syge patienter på hospitalet er vågne om natten. At sove dårligt om natten gør det svært for specielt ældre patienter at komme sig efter sygdom eller en akut operation. En vigtig del af sygeplejen er at tilrettelægge en pleje, der prioriterer og skaber de bedste betingelser for den normale søvn. Hvis patienterne får den nødvendige, genopbyggende dybe søvn, vil de have mere energi til at mestre deres sygdomsproblemer. 

 

Formålet med denne undersøgelse er at beskrive patienters vurdering af deres søvnkvalitet under indlæggelse på en ortopædkirurgisk afdeling i Danmark samt at afdække faktorer, der er relateret til søvnkvaliteten.

Undersøgelsen gennemføres som et nationalt deskriptivt tværsnitstudie på alle de patienter, der er indlagt på en ortopædkirurgisk afdeling i Danmark 7.-8. november 2018. I alt 18 afdelinger deltager i undersøgelsen, og hver afdeling har udpeget 1-3 dataansvarlige sygeplejersker, der indsamler data. 

Data sendes til 4 forskningssygeplejersker, som analyserer data og beskriver og formidler de nationale resultater. De lokale resultater formidles til de involverede afsnit.

Det forventes at dette nationale forskningsprojekt "Sov godt på hosptalet" udført på ortopædkirurgiske afdelinger kan give en viden om den generelle søvnkvalitet blandt ortopædkirurgiske patienter samt identificere sammenhænge mellem søvnkvalitet og en række faktorer som eksempelvis  alder, køn, smerter og fysiske rammer mv.

Se her hele projektbeskrivelsen