Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Antologi om søvn og ortopædkirurgiske patienter


Alle ortopædkirurgiske afdelinger blev i 2014 opfordret til at deltage i et nationalt søvnprojekt.  Dette resulterede i 2017 i 14 spændende projekter om forskellige aspekter af søvn og ortopædkirurgi­ske patienter.  De 14 projekter er beskrevet i en antologi. Det er håbet, at antologien kan give yderli­gere inspiration i arbejdet med at forstå og fremme patienters søvn såvel i ortopædkirurgiske afdelinger, som i sengeafdelinger generelt.

Antologien kan hentes her.

Forløb af projektet

Status januar 2016
Alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark er via oversygeplejersken inviteret til at deltage i søvnprojektet. Se   projektbeskrivelsen. Der er på landsplan stor opbakning til projektet. Af de ialt 21 ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark deltager 17 afdelinger i projektet.  Heraf har 12 afdelinger indsendt projektbeskrivelse. Se projektbeskrivelser i Oversigt over deltagende ortopædkirurgiske afdelinger i det nationale søvnprojekt  . Resultatet fra projekterne fra alle de deltagende afdelinger samles i en antologi, som udgives primo 2017.

Status marts 2016
Det sker lige nu rigtig meget omkring søvn i de fleste ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark. Tak til alle jer som er involveret. I gør et stort arbejde. Vi glæder os meget til at samle resultaterne fra jeres projekter som kapitler i en antologi.  Retningslinjen for opbygningen af et kapitel kan findes her. Opbygning af kapitel til antologi om søvn hos ortopædkirurgiske patienter.
Sidste frist for indsendelse af jeres bidrag er 1. september 2016.

Staus oktober 2016
Der er indsendt 14 spændende kapitler om søvn og ortopædkirurgiske patienter. De15 spændende projekter har bidraget til, at vi i ortopædkirurgisk regi har fået fokus på søvn. Derudover kan de mange forskellige vinkler om søvn i kapitlerne fremadrettet give et brugbart materiale, der kan være med til at løfte den ortopædkirurgiske sygepleje i relation til behovsområdet søvn.

En redaktionsgruppe har sammen læst alle kapitler, og vi er enige om, at kapitlerne afspejler en stor flot arbejdsindsats, som alle kan være stolte over. Der er udarbejdet en generel tilbagemelding og givet en specifik tilbagemelding med kommentarer og forslag til rettelser til hvert kapitel.

V i glæder os til at få de tilrettede kapitler retur. Deadline er 15. december 2016. Den 27 februar 2017 bliver den færdige bog frigivet i forbindelse med en temadag om søvn. Temadagen afholdes i Odense. En planlægningsgruppe er i gang med at sammensætte dagen. Vi håber, I kan få mulighed for at deltage, så jeres arbejde kan præsenteres. I får en invitation snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Atter engang tak for jeres engagement og flotte arbejde.