Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Nationalt projekt om søvn hos ortopædkirurgiske patienter

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje igangsatte i 2015 et Nationalt projekt for at få fokus på og udfolde behovsområdet søvn og skabe evidensbaseret viden i relation til ortopædkirugiske patienters søvn. Projektet har to faser. I første fase arbejder hver ortopædkirurgiske afdeling med et selvvalgt område om søvn og ortopædkirurgiske patienter som samles i en antologi. Alle de lokale projekter præsenteres på en temadag om søvn og ortopædkirurgiske patienter.

Anden fase er et nationalt forskningsprojekt om søvn og ortopædkirurgiske patiener kaldet "Sov godt på hospitalet"

Søvnprojektets betydning i ortopædkirurgiske afdelinger

Søvnprojektet har medført, at der er kommet mere fokus på søvn på de ortopædkirurgiske sengeafsnit.

 Læs mere

Tilføjet d. 28.11. 2019

Forkningsprojekt. "Sov godt på hospitalet"

Med baggrund i de lokale projekter om søvn beskrevet i antologien "Søvn og ortopædkirurgiske patienter"  er der udviklet et nationalt forskningsprojekt om søvn med deltagelse af stort set alle ortopædkirurgiske afdelinger i landet. Det er således et multicenterstudie, der har til formål at beskrive patienternes vurdering af deres søvnkvalitet under indlæggelse på en ortopædkirurgisk afdeling i Danmark samt at afdække faktorer, der er relateret til søvnkvaliteten.

 Læs mere

Tilføjet d. 3.11. 2018

Antologi om søvn og ortopædkirurgiske patienter

Antologien "Søvn og ortopædkirurgiske patienter" blev udgivet i 2017. Bogen indeholder en beskrivelse af 14 spændende projekter om forskellige aspekter af søvn udført i landets ortopædkirurgiske afdelinger.

 Læs mere

Tilføjet d. 3.11. 2018

Temadag om søvn

I forbindelse med udgivelsen af bogen, blev der afholdt en  temadagen om søvn den 28. februar 2017. 

 Læs mere

Tilføjet d. 3.11. 2018

.

.

Tilføjet d. 27.03. 2015