Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Nationale kliniske retningslinjer

En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af  fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer.
Det systematiske henfører til, at retningslinjens indhold, anbefalinger og indikatorer baserer sig på den bedst tilgængelige viden (evidens). Kvaliteten af den kliniske retningslinje har derfor direkte betydning for den kvalitet, patienten tilbydes.

Nationalt er der udarbejdet både monofaglige kliniske retningslinjer fra Center for kliniske retningslinjer og tværfaglige kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Kliniske retningslinjer med specifik relevans for ortopædkirurgisk sygepleje præsenteres for denne side.

Link videre til sygeplejefaglige kliniske retningslinjer fra Center for kliniske retningslinjer, eller link videre til tværfaglige kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

  Center For Kliniske Retninglinjer                                        Sk _rmbillede _2014-09-17_kl ._19.52.13
   

Tidligere referenceprogrammer for ortopædkirurgiske patientgrupper kan hentes her