Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Referenceprogrammer

Referenceprogrammer skal tilstræbes indholdsmæssigt at svare til den bedste internationale standard på området. Kendetegnende for referenceprogrammerne er, at de er udarbejdet efter et fælles koncept, er evidensbaserede, er tværfaglige, dvs. involverende såvel alle relevante lægelige specialer som andet sundhedspersonales indsats. Desuden at de integrerer organisatoriske og sundhedsøkonomiske overvejelser i selve programmet samt lægger vægt på implementeringsfasen. På denne side finder du links til referenceprogrammer der er relevante for ortopædkirurgisk sygepleje.

Referenceprogram for patienter med hoftebrud

Referenceprogram for total hoftealloplastik

Referenceprogram for behandling af knæartrose

Referenceprogram for collesfrakturer

Traumemanualen