Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Tryghed ved udskrivelsen - en elektronisk spørgeskemaundersøgelse hos indlagte patienter


 

 

 

Baggrund:
Der er fokus på at patienter føler sig trygge ved udskrivelse. LUP 2013 har vist, at ca. 12 % af patienter der udskrives fra afsnit K1, CPK føler sig utrygge ved udskrivelsen.

Formål:
At få større viden om, hvilke patienter, der føler sig utrygge ved udskrivelsen og årsagen til utryghed, for at kunne målrette en indsats, så flest mulige patienter bliver trygge ved udskrivelsen

Metode:
En elektronisk spørgeskemaundersøgelse besvaret via Ipad inden udskrivelsen. Efterfølgende er gennemført telefoninterview med udvalgte patienter, der har oplyst telefonnummer.

Resultater:
151 patienter har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Telefoninterview er gennemført hos 32 patienter. 3 patienter har svaret, at de følte sig utrygge ved udskrivelsen. De skriver, at årsagen til utryghed var at "det hele er lidt nyt" og "på grund af smerter". Det øger trygheden at føle sig fysisk klar til udskrivelse, at have den støtte man har brug for, at få information om medicin, videre plan, hvor man kan henvende sig med spørgsmål og information om hvilke symptomer, man skal være opmærksom på efter udskrivelsen. Dog kan patienterne føle sig trygge ved udskrivelsen selvom ovenstående faktorerne ikke er imødekommet. Patienter, der er meget trygge, beskriver, at det er betydningsfuldt med en god stemning i afdelingen, god planlægning og information. "Der var styr på mig gennem hele forløbet"

Diskussion:
Den procentmæssige fordeling af trygge/utrygge er ikke generaliserbar ift. alle indlagte, da svarprocenten i spørgeskemaundersøgelsen er<70-75%.

Perspektivering:
Det er væsentligt at informere patienterne om forløb, medicin mv. og at have veltilrettelagte forløb, da det kan medvirke til at gøre patienterne trygge. Det at være indlagt og blive opereret er en ukendt situation for de fleste, og det giver et behov for at blive guidet gennem forløbet. Det anbefales at spørge ind til, hvad patienterne tænker om at komme hjem. Det kan være små praktiske ting, der forårsager utryghed.

Projektansvarlige kontaktpersoner:
Inger Markussen Gryet, sygeplejerske, SD, Cand Cur. stud
Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH