Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

"The SICAM trial: Ægtefællers involvering gennem case management. Forbedring af ældre patienters' funktionelle status efter udskrivelse ved total hoftealloplastik gennem accelererede forløb. Et komplekst interventionsstudie"


Baggrund
Patienter over 70 år som gennemgår en hoftefornyende operation, er ofte plagede af smerter og nedsat mobilitet, inden og efter operationen. De ældre patienter har derfor behov for deres ægtefællers praktiske og emotionelle støtte gennem forløbet. Vi ved at den sociale støtte kan medvirke til hurtigere mobilisering ud af sengen samt kortere indlæggelse af patienten men viden om ægtefællers betydning for patienten videre funktionelle status efter udskrivelse er sparsomt beskrevet. Case management er ofte benyttet, kombineret med information, som sammenhæng i omsorgskoordinationen ved komplekse forløb og der er gennem studier opnået succesfulde resultater ved involvering af pårørende gennem case management.

Formål
Formålet med the SICAM-trial er derfor, at udvikle, intervenere og evaluere ægtefællers involvering gennem case management i ældre patienters accelererede forløb ved hoftefornyelse, for at forbedre patientens funktionelle status efter udskrivelse.

Metode
The SICAM-trial består af tre studier:

Studie 1. En systematisk litteratur gennemgang af interventionsstudier om ægtefællers involvering gennem case management i ortopædkirurgiske specialer anvendes, for at tilvejebringe viden om procedure og effektmål, samt styrker og svagheder ved lignende interventionsstudier

Studie 2. Et to gruppe eksperimentelt design med gentagne målinger anvendes, for at undersøge effekten af ægtefællers involvering i ældre patienters accelererede forløb gennem case management som intervention, til forbedring af patientens funktionelle status efter udskrivelse

Studie 3. Et kvalitativt post-interventionsstudie anvendes, for at opnå en forståelse for og en beskrivelse af, ægtefællers oplevelser af at være involveret i den ældre patients accelererede forløb gennem et case management interventionsstudie

Perspektivering
The SICAM-trial forventes at kunne bidrage med original og nyttig viden om hvorledes øget fokus på information og involvering af ægtefæller gennem case management kan forbedre den ældre patients funktionelle status efter udskrivelse samt ernæringsstatus, smerter, depression og indlæggelsestid.

Projektdeltagere
Connie Bøttcher Berthelsen, Klinisk Sygeplejespecialist/ Post doc, cand. cur., ph.d., ortopædkirurgisk afdeling, Køge sygehus.
Bibi Hølge-Hazelton, Sygeplejefaglig forskningsleder, lektor, cand. cur., ph.d., Den Regionale Forskningsenhed, Region Sjælland.
Jimmie Kristensson, lektor, ph.d., Det Medicinske Fakultet, Lund Universitet.

Kontaktperson
Connie Bøttcher Berthelsen, cobe@regionsjaelland.dk