Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Posters

Ortopædkirurgiske sygeplejersker er meget aktive med præsentationer på diverse konferencer og kongresser. På denne side vises nogle af de postere, som er præsenteret såvel nationalt som internationalt. Du er også velkommen til at få din poster med på denne side. Kontakt venligst videnscenteret.

Tværfaglig planlægning og organisering af mobiliseringen til patienter med hoftefraktur

I det accelererede operationsforløb indgår mange tværfaglige samarbejdspartnere, hvilket skaber et mere komplekst patientforløb og medfører større krav til glidende overgange imellem specialerne. Projektet undersøger, om en optimering af organisering og planlægning af den akutte hoftefrakturpatients mobilisering inden indtagelse af mad, væske og medicin om morgenen kan optimere det tværfaglige samarbejde.

Se posteren i A4

Tilføjet d. 4.07. 2018

Dagkirurgi OLAV - hvor svært kan det være?

Posteren viser arbejdet med at få etableret en tværfaglig dagkirurgisk enhed.
Den beskriver samspillet mellem breddefaglige, dybdefaglige og den sociale kompetence i plejepersonalets kompetencer. Et samspil som nødvendiggøres af den udvikling og omstrukturering, der sker i sundhedsvæsnet, hvor flere og flere operationer forventes at forgå i dagkirurgisk regi.

Se Poster i A4

Tilføjet d. 15.03. 2018

Effekt af optimeret sygepleje og ernæringsterapi på kirurgisk stressrespons hos benamputerede patienter.

Posteren beskriver Pia Søe Jensens PhD projekt og blev vist på FSOS i 2014 og beskriver effekten af optimeret sygepleje og ernæringsterapi på kirurgisk stressrespons hos patienter der gennemgår underekstremitetsamputation. Formålet med studiet er at beskrive udviklingen i patientforløbet, fra 14 år før til 1 år efter første amputation.
Se poster i A4

 

Tilføjet d. 5.01. 2018

Mellemmåltiders betydning for benamputerede patienters ernæringsindtag

Omkring 1/5 af benamputerede patienter er underernærede. I samarbejde med diætkøkkenet på Hvidovre Hospital, blev der udviklet appetitvækkere med tilhørende menukort. Mellemmåltider havde positiv effekt på benamputerede patienters samlede energiindtag.
Se posteren i A4

Tilføjet d. 21.11. 2017

Aktionsforskning som metode til udvikling af faglig sparring, empowerment og samarbejde

Gennem aktionsforskning er bl.a. det faglige fælleskab, samarbejdsformer organisering og kommunikation blevet forbedret på en akut ortopædkirurgisk afdeling.
Posteren er udarbejdet af Signe L. Andersen, Trine S. Larsen, Dorte Evaristi og Lone Assafi på Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital.
Se poster i A4

Tilføjet d. 21.12. 2016