Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Posters

Ortopædkirurgiske sygeplejersker er meget aktive med præsentationer på diverse konferencer og kongresser. På denne side vises nogle af de postere, som er præsenteret såvel nationalt som internationalt. Du er også velkommen til at få din poster med på denne side. Kontakt venligst videnscenteret.

Understandings of and experiences with evidence-based practice in practice

Studiet undersøger ortopædkirurgiske sygeplejerskers oplevelser af at arbejde med evidensbaseret praksis i praksis. Posteren er præsenteret på Amager og Hvidovre Hospitals sygeplejesymposium 2019 samt på skandinavisk NFSO konference 2021 og skal præsenteres på Nordic Conferende in Nursing Research i efteråret 2021.

Undersøgelsen er ligeledes publiceret:
Halberg, N., Assafi, L., & Nørholm, V. (2021). Understanding of and experiences with evidence-based practice in practice among nurses in a surgical department: A constructivist approach. Journal of Clinical Nursing, 30(3-4), 488-498.


Se poster i A4

Tilføjet d. 31.08. 2021

A study of nurses' experiences with a postgraduate course over eight years

Studiet undersøger ortopædkirurgiske sygeplejerskers oplevelser med et postgraduat udviklingsforløb hen over otte år. Posteren er præsenteret på skandenavisk NFSO konference 2021 og på Amager og Hvidovre Hospitals sygeplejesymposium 2019.

Se poster i A4 

Tilføjet d. 31.08. 2021

Reducing post-surgical swelling and pain after total knee arthroplasty: a pilot study

I et randomiseret kontrolleret pilotstudie undersøgte vi effekten af kompressionsterapi på postoperativ hævelse og smerter, efter indsættelse af en total knæalloplastik, hos patienter med BMI ?30 kg/m²".
Studiet blev udført i Center for Planlagt Ortopædkirurgi på Næstved Sygehus, fra december 2017 til marts 2018. 

Se poster i A4

Tilføjet d. 6.02. 2020

Research is everybody's business

Research is everybody's business er titlen på et projekt og et samarbejde mellem en engelsk gæsteprofessor og en dansk ortopædkirurgisk afdeling. Projektets formål var at udbygge forskningskapaciteten på afdelingen samtidig med at forsknings- og udviklingskulturen skulle fremmes. Plejepersonalet blev støttet i at identificere områder i deres daglige praksis, som kunne forbedres og søge litteratur, som kunne implementeres i praksis. Via projektet med internationalt netværk kunne plejepersonalet føle sig mere sikre og kompetente til at engagere sig i en evidensbaseret tilgang til sygeplejepraksis.

Se posteren i A4 

 

Tilføjet d. 6.02. 2020

Incidence ofurinary tract infection after surgery for fractured hip

Studiet undersøgt incidensen af nosokomielle urinvejsinfektion hos patienter opereret for hoftefraktur og  plejepersonalets adherence til patientforløbet for patienter med hoftenær fraktur i forhold til tidlig mobilisering.

Studiet er udført på to ortopædkirurgiske afsnit i Hjørring og Farsø.

Se posteren i A4

Tilføjet d. 4.02. 2020