Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Posters

Ortopædkirurgiske sygeplejersker er meget aktive med præsentationer på diverse konferencer og kongresser. På denne side vises nogle af de postere, som er præsenteret såvel nationalt som internationalt. Du er også velkommen til at få din poster med på denne side. Kontakt venligst videnscenteret.

Reducing post-surgical swelling and pain after total knee arthroplasty: a pilot study

I et randomiseret kontrolleret pilotstudie undersøgte vi effekten af kompressionsterapi på postoperativ hævelse og smerter, efter indsættelse af en total knæalloplastik, hos patienter med BMI ?30 kg/m²".
Studiet blev udført i Center for Planlagt Ortopædkirurgi på Næstved Sygehus, fra december 2017 til marts 2018. 

Se poster i A4

Tilføjet d. 6.02. 2020

Research is everybody's business

Research is everybody's business er titlen på et projekt og et samarbejde mellem en engelsk gæsteprofessor og en dansk ortopædkirurgisk afdeling. Projektets formål var at udbygge forskningskapaciteten på afdelingen samtidig med at forsknings- og udviklingskulturen skulle fremmes. Plejepersonalet blev støttet i at identificere områder i deres daglige praksis, som kunne forbedres og søge litteratur, som kunne implementeres i praksis. Via projektet med internationalt netværk kunne plejepersonalet føle sig mere sikre og kompetente til at engagere sig i en evidensbaseret tilgang til sygeplejepraksis.

Se posteren i A4 

 

Tilføjet d. 6.02. 2020

Incidence ofurinary tract infection after surgery for fractured hip

Studiet undersøgt incidensen af nosokomielle urinvejsinfektion hos patienter opereret for hoftefraktur og  plejepersonalets adherence til patientforløbet for patienter med hoftenær fraktur i forhold til tidlig mobilisering.

Studiet er udført på to ortopædkirurgiske afsnit i Hjørring og Farsø.

Se posteren i A4

Tilføjet d. 4.02. 2020

30 days readmission after hip fracture is preventable

Projektet Kom Trygt Hjem gennemføres i samarbejde med to kommuner, hvor vi implementerede et systematisk program efter udskrivelsen af patienter med hoftenær fraktur til plejehjem.

Programmet består af tre dele: daglig observation af patienten med måling af værdier, smertescore, væskeskema mm, besøg af akutsygeplejerske 3 og 6 dage efter udskrivelsen og efter behov samt en åben indlæggelse, hvor hospitalet er behandlingsansvarlig, forestår behandling af komplikation og superviserer personalet i primær sektor.

Tre andre kommuner i optageområdet er kontrolgruppe. De foreløbige resultater viser, at det systematiske program betyder tidlig opsporing af kritisk sygdom. Den tidlige opsporing forebygger genindlæggelser og død.

                                               Se posteren i A4 

Tilføjet d. 4.02. 2020

Optimizing the clinical pathway for patients with Lower Limb Amputation (LLA)

Vi har gennemført en retrospektiv journalgennemgang (audit) på 142 patienter og et fokusgruppeinterview med fem patienter med crus- eller femuramputation. Formålet med audit var, at undersøge om vi gennemførte vores standard behandling og formålet med fokusgruppeinterviewet var, at høre patienternes erfaring med indlæggelsesforløbet og tiden efter udskrivelsen.
Audit viste, at patienterne gennemsnitligt var 72 år, 64% var mænd og 90 % havde vasculære lidelser. Mortaliteten var 14% efter 30 dage og 30% efter 1 år. Ingen patienter fik alle elementer af standardbehandlingen.
Fokusgruppeinterviewet viste, at patienter var fokuseret på træning efter udskrivelsen for at kunne klare daglige aktiviteter og de oplevede udfordringer med træning efter udskrivelsen.

Se posteren i A4 

Tilføjet d. 4.02. 2020