Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

PhD afhandlinger

Her kan du se danske resumér fra PhD afhandlinger udført af ortopædkirurgiske sygeplejersker

Charlotte Myhre Jensen

Charlotte Myhre Jensen, sygeplejerske, Msci, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense. PhD-forsvar december 2018.

PhD-studiet er et bidrag til forskning i at opnå sammenhæng mellem, hvad sundhedssystemet tilbyder og patienters behov og ønsker gennem brugerinddragelse. Studiets fokus er forløbet for patienter indlagt med hoftefraktur i patientforløb med korttidsindlæggelse.

"Tele-health for patients with hip fracture - a Participatory Design study exploring how to support self-care and empowerment".  Læs mere

Tilføjet d. 21.01. 2019

Mette Trads

Mette Trads, sygeplejerske, MCN, Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospitalet, Randers. PhD forsvar 2017.

PhD studiet omhandler forebyggelse af obstipation hos ældre patienter opereret for hoftebrud.  De patienter, der blev aktivt involveret i forebyggelse af obstipation, var  mindre obstiperet 30 dage efter operation og havde højere væske- og fiberindtagelse.

Preventing post - operative constipation in elderly orthopedic patients - a challenge in fundamental nursing care. Læs mere.

 

Tilføjet d. 7.01. 2018

Hanne Mainz

Hanne Mainz, sygeplejrske, cand scient san. Ortopædkirurgiske afdeling, Aarhus Universitetshospital. PhD forsvar 2017.

PhD studiet  bidrager med ny viden om sygeplejenormering og plejepersonalets arbejdsforhold. I studiet blev forskellige organisatoriske faktorer undersøgt og sammenholdt med plejepersonalets daglige vurderinger af den sundhedsfaglige kvalitet og sygeplejenormering . Arbejdet repræsenterer den første forskning i Danmark om sygeplejenormering .   

"Organizational factors associated with nurses' perception of healthcare quality and nurse staffing adequacy".  Læs mere

 

Tilføjet d. 7.01. 2018

Pia Kjær Kristensen

Pia Kjær Kristensen, Sygeplejrske, cand. scient san. Ortopædkirurgisk afdeling, Regions Hospitalet Horsens. PhD forsvar 2017.

Pia  har gennem sit ph.d.-projekt undersøgt betydningen af at give den nationalt og internationalt anbefalede behandling, pleje og rehabilitering til patienter med hoftenære lårbensbrud. 

Hip fracture in Denmark: Quality of in-hospital care and clinical outcomes.  Læs mere

Tilføjet d. 7.01. 2018