Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

PhD afhandlinger

Her kan du se danske resumér fra PhD afhandlinger udført af ortopædkirurgiske sygeplejersker

Janni Strøm

Janni Strøm, Post.doc. & Forskningsansvarlig, RN, MHSn. Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirugi, Silkeborg Regionshospital. Ph.D. forsvar november 2018.

Janni har i sin ph.d. anvendt kvalitative som kvantitative metoder i et forsøg på at adressere en klinisk udfordring, nemlig symptomer på angst og depression hos borgere der gennemgår stabiliserende lænderyg operationer. Studierne indeholdt i phd´en klarlægger bla. hvilke faktorer der har indflydelse på angst og depression i borgergruppen, brugen af en interaktiv og web-baseret platform med animeret information til borgere der gennemgår stabiliserende lænderyg operationer, samt effekten af denne platform på angst og depression, samt øvrig operations udkom.

                                                 Titel: Web-based support targeting anxiety and depression by featuring social interaction
                                                 and animated information. A review of factors associated with anxiety and depression
                                                 together with clinical evaluation. Læs mere

Tilføjet d. 2.01. 2020

Pia Søe Jensen

Pia Søe Jensen, Sygeplejerske, cand. Scient. San. Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hvidovre Hospital. PhD forsvar 2018.

PhD studiet omhandler ernæringsplejen til patienter der ben amputeres som senkomplikation til diabetes og arteriosklerose. PhD studiet beskriver for første gang den nationale population af patienter der amputeres samt undersøger patienternes ernæringstilstand og holdninger til ernæringsplejen under indlæggelsen. PhD repræsenterer den nyeste forskning om ernæring til denne sårbare patientgruppe.

Titel : Nutritional care to patients´ with lower extremity amputation; from a clinical, staff and patient perspective. Læs mere

Tilføjet d. 9.12. 2019

Charlotte Myhre Jensen

Charlotte Myhre Jensen, sygeplejerske, Msci, Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense. PhD-forsvar december 2018.

PhD-studiet er et bidrag til forskning i at opnå sammenhæng mellem, hvad sundhedssystemet tilbyder og patienters behov og ønsker gennem brugerinddragelse. Studiets fokus er forløbet for patienter indlagt med hoftefraktur i patientforløb med korttidsindlæggelse.

"Tele-health for patients with hip fracture - a Participatory Design study exploring how to support self-care and empowerment". Læs mere

Tilføjet d. 21.01. 2019

Mette Trads

Mette Trads, sygeplejerske, MCN, Ortopædkirurgisk afdeling, Regions hospitalet, Randers. PhD forsvar 2017.

PhD studiet omhandler forebyggelse af obstipation hos ældre patienter opereret for hoftebrud.  De patienter, der blev aktivt involveret i forebyggelse af obstipation, var  mindre obstiperet 30 dage efter operation og havde højere væske- og fiberindtagelse.

Preventing post - operative constipation in elderly orthopedic patients - a challenge in fundamental nursing care. Læs mere

 

Tilføjet d. 7.01. 2018

Hanne Mainz

Hanne Mainz, sygeplejrske, cand scient san. Ortopædkirurgiske afdeling, Aarhus Universitetshospital. PhD forsvar 2017.

PhD studiet  bidrager med ny viden om sygeplejenormering og plejepersonalets arbejdsforhold. I studiet blev forskellige organisatoriske faktorer undersøgt og sammenholdt med plejepersonalets daglige vurderinger af den sundhedsfaglige kvalitet og sygeplejenormering . Arbejdet repræsenterer den første forskning i Danmark om sygeplejenormering .   

"Organizational factors associated with nurses' perception of healthcare quality and nurse staffing adequacy". Læs mere

 

Tilføjet d. 7.01. 2018