Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Opstartsmøde E-bog om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient


Fredag den 28. Februar 2020 er der opstartsmøde for E-bogen om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient.
Mødet afholdes på Odense Universitetshospital (OUH). Invitationen finder du her.


Formålet med mødet er, at de sammensatte forfatterteams mødes med hinanden og med redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen vil derudover præsentere det fremadrettede samarbejde om skriveprocessen og tilblivelsen af E-bogen. Forfatterteamet, der skal skrive kapitlet om "Sygepleje til patienter opereret i ryggen" vil dele deres erfaring omkring deres skriveproces. Dette kapitel skrives før de andre, da det skal fungere som inspirationskapitel for de øvrige forfatterteams.

E-bogen kommer til at bestå af 13 kapitler og forventes at være færdig i starten af 2022.

Det er en gratis E-bog til studerende, nyuddannede og nyansatte sygeplejersker i det ortopædkirurgisk speciale. E-bogen vil være tilgængelig på VIDOKS.