Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Nyhedsbreve om E-bogen


I forbindelse med E-bogen er der nedsat en redaktionsgruppe. Redaktionsgruppen består af repræsentanter fra de fem regioner indenfor det ortopædkirurgiske speciale. For at orientere alle med interesse for E-bogen sender redaktionsgruppen løbende nyhedsbreve ud.
 

 

Billede nyhedsbrev 1 miniLæs det første nyhedsbrev om reaktionsgruppen og E-bogen her.

Billede nyhedsbrev 2 miniLæs nyhedbrev nr. 2 fra redaktionsgruppen om sammensætning af forfatterteams og                                           opstartsmødet her.

 

Har du spørgsmål om E-bogen kan du kontakte redaktionsgruppen på følgende mails:

Region Hovedstaden, Winnie Schmelling (Bispebjerg Hospital) Winnie.Schmelling@regionh.dk
Region Sjælland, Trine Tvedegaard Jakobsen (Sjællands Universitetshospital, Køge) ttv@regionsjaelland.dk
Region Syddanmark, Charlotte Myhre (Odense Universitetshospital) Charlotte.Myhre.Jensen@rsyd.dk
Region Midt, Pia Kjær Kristensen (Regionshospitalet Horsens) Pia.Kjar.Kristensen@horsens.rm.dk
Region Nordjylland, Karin Bundgaard Mikkelsen (Aalborg Universitetshospital) karin.mikkelsen@rn.dk
Region Midt, Gitte Schmidt (Aarhus Universitetshospital) projektleder Gitte.Schmidt@auh.rm.dk