Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Oversigt - Det nationale mobiliseringsprojektOversigt over deltagende ortopædkirurgiske afdelinger i det nationale mobiliseringsprojekt

Hospital

Emne og link til projektbeskrivelse 

 Kontaktperson                                     

 Holbæk Sygehus -
 Ortopædkirurgisk afdeling

 Mobilisering af den crus- eller femuramputerede  patient
 Projektbeskrivelse 
 Henriette Hansen
 henh@regionsjaelland.dk
 Næstved Sygehus -
 Center for Planlagt Kirugi

 Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient -  Barrierer for mobilisering på operationsdagen efter  en primær knæalloplastik
 Projektbeskrivelse

 Linda Christensen
 lmcs@regionsjaelland.dk
 Sjællands  Universitetshospital,  Køge   Mobilisering i forbindelse med måltider  Trine Nordstrøm  Alstrup
 Odense Universitetshospital  Multidisciplinær projektsamarbejde omkring  tidlig  mobilisering af patienter med  hoftefraktur   Charlotte Myhre Jensen
 Charlotte.Myhre.Jensen@rsyd.dk 
 Kolding Sygehus

 Mobilisering af den ortogeriatriske patient i et  tværfagligt perspektiv
  Projektbeskrivelse

 Dorte Dall-Hansen
 dorte.dall-hansen@rsyd.dk 
 Sygehus Lillebælt - 
 Rygcenter Syddanmark 
 Hvor mobile er patienter opereret i ryggen ét
 halv år efter udskrivelse
 Projektbeskrivelse 
 Gitte L. Henner
 Gitte.lehmkuhl.henner@rsyd.dk  
 Vejle Sygehus -  Ortopædkirurgisk  afdeling  Mobilisering af isolationspatienter (inficeret  THA/TKA)  Louise Muxoll  Grønhaug
  
 Aalborg Universitetshospital,  Afsnit 109 Hjørring    Implementering af anbefalinger omkring tidlig  mobilisering  af  patienter med en hoftenær  fraktur  på sengeafsnittet
 Projektbeskrivelse
 Lis Kjær Larsen
 likjl@rn.dk
  
 Aalborg Universitetshospital,  Ortopædkirurgisk afdeling,  Farsø  Hvilken betydning har tidlig mobilisering og
 udskrivelse for patienter med humerusfrakturer
 Projektbeskrivelse 
 Ingerlise Rønfeldt
 Inro@rn.dk 
 Amager og Hvidovre Hospital  Tværfaglig planlægning og organisering af  mobilisering til  patienter med hoftefraktur
 Projektbeskrivelse 
 Dorte Evaristi
 Dorte.Evaristi.Sarovic@regionh.dk
   
 Bispebjerg- Frederiksberg  Hospital

 Projekt 1: Postoperativ mobilisering og smerter
 Projekt 2: Mobilisering af sammendagskirurgiske
                 patienter
 Projekt 3: Postoperativt mobilisering af paienter med
                 hoftefraktur
 Projekt 4: Mobilisering af patienter med proximal
                 humerusfraktur

 Winnie Schmelling
 Winnie.schmelling@regionh.dk 

  

 Herlev og Gentofte Hospital  Afventer emne  -
 Rigshospitalet -  Ortopædkirurgisk  Klinik  Afventer emne  Alice Slot
 Aarhus Universitetshospital - 
 Ortopædkirurgisk  Sengeafsnit 
 Mobilisering af den amputerede patient under  indlæggelse

  Hanne Mainz 

 Center for Planlagt Kirugi - 
 Regionshospital Silkeborg 
 Tidlig mobilisering af patienter, der får foretaget
 en uinstrumenterede stivgørende operation
 Birgitte Skovgaard
 birgbras@rm.dk 
 Hospitalsenheden Midt - 
 Ortopædkirurgisk afdeling,  Viborg 
 Mobilisering og smertebehandling af  amputationspatienter
 Projektbeskrivelse 
 Anne Louise Andersen
 Anne.Louise.Andersen@midt.rm.dk
 Regionshospitalet Randers -  Ortopædkirurgisk afdeling  Mobilisering af akutte patienter til måltider på  Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - et  udviklingsprojekt
  Projektbeskirvelse
 Monica Thomassen
 monithom@rm.dk