Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Oversigt - Det nationale mobiliseringsprojektOversigt over deltagende ortopædkirurgiske afdelinger i det nationale mobiliseringsprojekt

Hospital

Emne og link til projektbeskrivelse 

 Kontaktperson                                     

 Holbæk Sygehus -
 Ortopædkirurgisk afdeling

 Mobilisering uden ben - hvad skal der til?
 Projektbeskrivelse 
 Henriette Hansen
 henh@regionsjaelland.dk
 Næstved Sygehus -
 Center for Planlagt Kirugi

 Hvertiende patient blev ikke mobiliseret som
 planlagt på operationsdagen efter primær
 knæalloplastik
 Projektbeskrivelse

 Helle Gammelmark
 hegm@regionsjaelland.dk
 Slagelse Sygehus

 Bedst mulig tilrettelæggelse af mobilisering til  patienter, der har gennemgået en amputation  af ben

 Gitte Jepsen
 gwj@regionsjaelland.dk 
 Kolding Sygehus

 Tidlig mobilisering - en fokuseret indsats har
 sikret at 95% af patienter med hoftenær
 fraktur er mobiliseret inden 24 timer
  Projektbeskrivelse

 Dorte Dall-Hansen
 dorte.dall-hansen@rsyd.dk 
 Sygehus Lillebælt - 
 Rygcenter Syddanmark 
 Er du godt gående? En kvalitiativ
 undersøgelse af spinalstenose opererede
 patienter
 Projektbeskrivelse 
 Gitte L. Henner
 Gitte.lehmkuhl.henner@rsyd.dk  
 Aalborg Universitetshospital,  Afsnit 109 Hjørring    Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient
 med hoftebrud
 Projektbeskrivelse
 Lis Kjær Larsen
 likjl@rn.dk
  
 Aalborg Universitetshospital,  Ortopædkirurgisk afdeling,  Farsø  Tidlig mobilisering og komplikationer hos
 patienter med humerusfraktur 
 Projektbeskrivelse 
 Ingerlise Rønfeldt
 Inro@rn.dk 
 Amager og Hvidovre Hospital  Mobilisering - En Tværprofessionel
 Indsats
 Projektbeskrivelse 
 Dorte Evaristi
 Dorte.Evaristi.Sarovic@regionh.dk
   
 Bispebjerg- Frederiksberg  Hospital

 Plejepersonalets perspektiv på mobilisering
 af den komplekse smerteforpint patient -
 Et udviklingsprojekt med fokus på patienter
 med proksimal humerusfraktur

 Ditte Andreasen
 ditte.stensgaard.andreasen@regionh.dk 

  

 Aarhus Universitetshospital - 
 Ortopædkirurgisk  Sengeafsnit 
 Mobilisering af den amputerede patient under  indlæggelse

 Hanne Mainz 
 mainz@aarhus.rm.dk 

 Hospitalsenheden Midt - 
 Ortopædkirurgisk afdeling,  Viborg 
 Mobilisering og smertebehandling af  amputationspatienter
 Projektbeskrivelse 
 Anne Louise Andersen
 Anne.Louise.Andersen@midt.rm.dk
 Regionshospitalet Randers -  Ortopædkirurgisk afdeling  Mobilisering af akutte patienter til måltider
 på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - et  udviklingsprojekt
  Projektbeskirvelse
 Monica Thomassen
 monithom@rm.dk