Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Oversigt - Det nationale mobiliseringsprojektOversigt over deltagende ortopædkirurgiske afdelinger i det nationale mobiliseringsprojekt

Hospital

Emne og link til projektbeskrivelse 

 Kontaktperson                                     

 Holbæk Sygehus -
 Ortopædkirurgisk afdeling

 Mobilisering af den crus- eller femuramputerede  patient
 Projektbeskrivelse 
 Henriette Hansen
 henh@regionsjaelland.dk
 Næstved Sygehus -
 Center for Planlagt Kirugi

 Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient -  Barrierer for mobilisering på operationsdagen efter  en primær knæalloplastik
 Projektbeskrivelse

 Linda Christensen
 lmcs@regionsjaelland.dk
 Sjællands  Universitetshospital,  Køge   Mobilisering i forbindelse med måltider  Trine Nordstrøm  Alstrup
 Odense Universitetshospital  Multidisciplinær projektsamarbejde omkring  tidlig  mobilisering af patienter med  hoftefraktur   Charlotte Myhre Jensen
 Charlotte.Myhre.Jensen@rsyd.dk 
 Kolding Sygehus

 Mobilisering af den ortogeriatriske patient i et  tværfagligt perspektiv
  Projektbeskrivelse

 Dorte Dall-Hansen
 dorte.dall-hansen@rsyd.dk 
 Sygehus Lillebælt - 
 Rygcenter Syddanmark 
 Hvor mobile er patienter opereret i ryggen ét
 halv år efter udskrivelse
 Projektbeskrivelse 
 Gitte L. Henner
 Gitte.lehmkuhl.henner@rsyd.dk  
 Sygehus Sønderjylland -
 Ortopædkirurgi  
 Systematisk mobilisering - hurtigere
 rehabilitering 

 Kirsten Specht 
 kirsten.specht@rsyd.dk 

 Vejle Sygehus -  Ortopædkirurgisk  afdeling  Mobilisering af isolationspatienter (inficeret  THA/TKA)  Louise Muxoll  Grønhaug
  
 Aalborg Universitetshospital,  Afsnit 109 Hjørring    Implementering af anbefalinger omkring tidlig  mobilisering  af  patienter med en hoftenær  fraktur  på sengeafsnittet  Lis Kjær Larsen
  
 Aalborg Universitetshospital,  Ortopædkirurgisk afdeling,  Farsø  Hvilken betydning har tidlig mobilisering og
 udskrivelse for patienter med humerusfrakturer
 Projektbeskrivelse 
 Ingerlise Rønfeldt
 Inro@rn.dk 
 Amager og Hvidovre Hospital  Tværfaglig planlægning og organisering af  mobilisering til  patienter med hoftefraktur  Lone Assafi
   
 Bispebjerg- Frederiksberg  Hospital

 Projekt 1: Postoperativ mobilisering og smerter
 Projekt 2: Mobilisering af sammendagskirurgiske
                 patienter
 Projekt 3: Postoperativt mobilisering af paienter med
                 hoftefraktur
 Projekt 4: Mobilisering af patienter med proximal
                 humerusfraktur

 Winnie Schmelling
 Winnie.schmelling@regionh.dk 

  

 Herlev og Gentofte Hospital  Afventer emne  -
 Rigshospitalet -  Ortopædkirurgisk  Klinik  Afventer emne  Alice Slot
 Aarhus Universitetshospital - 
 Ortopædkirurgisk  Sengeafsnit 
 Mobilisering af den amputerede patient under  indlæggelse

  Hanne Mainz 

 Center for Planlagt Kirugi - 
 Regionshospital Silkeborg 
 Tidlig mobilisering af patienter, der får foretaget
 en uinstrumenterede stivgørende operation
 Birgitte Skovgaard
 birgbras@rm.dk 
 Hospitalsenheden Midt - 
 Ortopædkirurgisk afdeling,  Viborg 
 Mobilisering og smertebehandling af  amputationspatienter
 Projektbeskrivelse 
 Anne Louise Andersen
 Anne.Louise.Andersen@midt.rm.dk
 Regionshospitalet Randers -  Ortopædkirurgisk afdeling  Mobilisering af akutte patienter til måltider på  Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - et  udviklingsprojekt
  Projektbeskirvelse
 Monica Thomassen
 monithom@rm.dk