Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Antologi om mobilisering af den ortopædkirurgiske patient


Projektetet starter januar 2020 og løber over en toårig periode. Inden den 1. september 2021 skal alle deltagende afdelinger have sendt en projektrapport, som skal anvendes til antologien. Projektetes forløb opdateres løbende nedenfor.

Forløb af projektet

Status december 2019
Alle landets ortopædkirurgiske afdelinger er via. deres oversygeplejerske/ eller tilsvarende ledere inviteret til at deltage i det nationale projekt om mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Projektbeskrivelsen kan læses her.
Inden den 1. februar 2020 vil VIDOKS gerne have en tilbagemelding på, hvorvidt de ortopædkirurgiske afdelinger ønsker at være med i projektet, og evt. et emne/problemstilling man ønsker at undersøge. 

Status februar 2020
Der er stor interesse og opbakning til det nationale projekt om mobilisering af den ortopædkirurgisk patient. Af de i alt 25 ortopædkirurgisk afdelinger i Danmark deltager 21 afdelinger i projektet. En ovesigt over deltagende afdelinger kan findes her.

Aktuelt arbejder hver afdeling med at udarbejde en projektbeskrivelse om deres selvvalgte problemstilling med relation til mobilisering af den ortopædkirurgisk patient.