Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Nationalt projekt om mobilisering af den ortopædkirurgiske patient

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje igangsatte et nyt nationalt projekt i januar 2020 med fokus på mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Alle ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark har mulighed for at deltage.
Formålet med projektet er at sætte yderligere fokus på behovsområdet mobilisering og skabe inspiration og national vidensdeling om forskellige aspekter vedrørende mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. Hver ortopædkirurgisk afdeling arbejder med et selvvalgt udviklingsprojekt med relation til mobilisering og ortopædkirurgiske patienter.

Projektet vil løbe over en toårig periode. Alle de lokale projekter vil blive præsenteret på en temadag, som afholdes den 28. februar 2022. Derudover samles alle projekterne i en antologi som publiceres på VIDOKS.

 

Oversigt - Det nationale mobiliseringsprojekt

Her findes en oversigt over deltagende ortopædkirurgiske afdelinger.

 Læs mere

Tilføjet d. 27.02. 2020

Antologi om mobilisering af den ortopædkirurgiske patient

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje indbyder alle landets ortopædkirurgiske afdelinger til at deltage i et udviklingsprojekt om mobilisering af den ortopædkirurgiske patient.
Resultaterne fra projekterne samles i en antologi, hvor forskellige aspekter om mobiliseringen af den ortopædkirurgiske patient belyses.

 Læs mere

Tilføjet d. 2.12. 2019