Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud


Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud, eller i daglig tale kaldet DrHoftebrud, startede i 2002 som et af sygdomsområderne i Det Nationale Indikator Projekt (NIP).  Her indberettes data relateret til patienter over 65 år opereret for hoftefraktur. Databasen har til hensigt at belyse, om pleje, behandling og rehabilitering lever op til fastlagte standarder og belyse klinisk betydningsfuld variation hospitaler og regioner imellem.  I sidste registreringsperiode (fra 1.12.2011-30.11.2012) blev 6801 patienter indberettet til databasen.

DrHoftebrud er indtil videre den eneste kliniske kvalitetsdatabase indenfor ortopædkirurgien, som har en tværfaglig styregruppe og har indikatorer relateret til sygepleje.

Der indberettes på følgende indikatorer:

Vurdering af smerteniveauet (Indikator 1)
Funktionsevne - efter operation (Indikator 2)
Vurdering af funktionsevne - inden udskrivning (Indikator 3)
Genoptræning (Indikator 4)
Forebyggelse af nye hoftebrud - knogleskørhed (Indikator 5)
Forebyggelse af nye hoftebrud - fald (Indikator 6)
Overlevelse (Indikator 7)
Reoperation (Indikator 8) Samlet
Reopration (Indikator 9)
Reoperation (Indikator 10)

Læs mere om DrHoftebrud i Årsrapporten 2012