Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Dansk Skulderalloplastik Register


Dansk Skulderalloplastik Register er etableret med henblik på at udvikle kvaliteten af operationer med skulderledsalloplastik (SA) i Danmark.

Datagrundlaget består af en række variable omkring selve operationen (køn, alder, indikation, protesefabrikat m.m.).  Disse data indberettes til registeret via et internetbaseret indtastningsværktøj. Derudover udsender Registeret ca. et år efter proteseindsættelsen et spørgeskema til patienterne. Hovedindholdet i spørgeskemaet er en WOOS score, som er et valideret evalueringssystem designet specifikt til at evaluere resultatet efter skulderledsalloplastik. WOOS scoren er et såkaldt selvevaluerings system, hvor patienter besvarer 19 spørgsmål, alle svarmuligheder formuleret som en VAS score. Desuden besvares et supplerende spørgsmål, hvor patienterne ud fra foto rapporterer deres evne til at fremad-opadføre skulderen, og endelig er der et spørgsmål, hvor patienterne besvarer hvorledes den samlede skulderfunktion er i procent sammenlignet med en rask skulder. Sidstnævnte spørgsmål er den såkaldte SSV score (Subjective Shoulder Value).

Kvalitetsindikatorer:
1. Komplethedsgraden af indberetninger
2. Komplethedsgrad af WOOS svarprocent total
3. WOOS score hos patienter med SA indsat under indikationen: Frakturer < 14 dage Opgøres som andelen af patienter med WOOS score >40 point.
4. WOOS score hos patienter med SA indsat under indikationen artrit eller artrose
Opgøres som andelen af patienter med WOOS score >50 point.

Læs mere om kvalitetsdatabasen i Årsrapporten 2013