Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Dansk Korsbåndsregister


Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) registrerer korsbåndsoperationer, hvilket omfatter primær operationer, revisionsoperationer og flerligament/ kollateral ligament operationer.

Databasen har nu eksisteret i 8 år. I 2012 var komplethedsgraden 92 % i forhold til Landspatient registeret.Databasen indeholder registrering af præoperative anamnestiske og diagnostiske data. Peroperative data omhandlende operationsteknik, implantat anvendelse, andre skader i knæet, samt perioperativ medicinsk behandling. Behandlingsresultater vurderes ved en 1 års kontrol, hvor stabilitet og patientens subjektive knæfunktion vurderes. Den subjektive knæfunktion vurderes ved scoresystemerne KOOS og TEGNER, som patienterne indtaster over internettet før operation og efter 1, 5, og 10 år.

Kvalitetsindikatorer:
Indikator I:Stabilitetsmåling
Indikator II Antibiotikaprofylakse
Indikator III: Komplethed af 1 års kontrol for 2008
Indikator IVa: Andel som har mindre end 5 mm sideforskel i knæløshed
Indikator IVb: Andel som har mindre end 3 mm sideforskel i knæløshed.
Indikator V: Revisioner inden for 2 år.

Læs mære om kvalitetsdatabasen i Årsrapport 2013