Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Dansk Knæalloplastikregister


Dansk Knæalloplastik Register har som et af sine væsentlige mål at identificere prædiktorer for resultaterne af operationer med indsættelse af knæprotese og derved forbedre patientbehandlingen og mindske antallet af  komplikationer og revisioner. Idealet er, at registret ved indsamling af oplysninger om patienter, behandlere, teknikker og implantater kan identificere god praksis og tidligt erkende mulige problemer i den anvendte praksis, og at rapportering af disse forhold kan medføre forbedringer

Baseret på indberetninger til Landspatientregistret og DKR blev der i 2011 på danske sygehuse udført 8.502 primæroperationer og 1.132 revisioner Den samlede komplethedsgrad for indberetning af operationer
udført i 2011 er 96%.

Kvalitetsindikatorer og referenceværdier:

1. Genindlæggelse
Referencen er sat til 10%.
2. Revisionsrate det første postoperative år.
Referencen er sat til 4%.  
3. Revisionsrate de første 2 postoperative år.
Referencen er sat til 6%.
4. Revisionsrate de første 5 postoperative år.
Referencen er sat til 8%.
5. Mortalitet efter 90 dage.
Referencen er sat til 1%.

Læs mere om databasen og resultatet af indikatorerne i Årsraport fra 2012