Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Dansk Hoftealloplastik Register. DHR


Dansk Hoftealloplastik Register indsamler data om patienter, der får indopereret en hoftealloplastik. Formålet med databasen er:
-at forbedre behandlingen af patienter, der får indsat primær eller revisions THA
-at afdække risikofaktorer for såvel tidlig som sen revision i forhold til f.eks. alder, diagnoser, operationsmetoder, protesekomponenter, co-morbiditet.
-at måle hvorvidt at afdelingerne opfylder en række kvalitetsindikatorer

Kvaliteten af behandlingen vurderes fortløbende ud fra en række indikatorer, som er et hjælpende værktøj for afdelingerne i forbindelse med at sikre og forbedre kvaliteten af THA.
Til databasen indrapporteres foruden basisoplysninger om patienterne følgende kvalitetsindikatorer:
1 Komplethedsgraden af indberetninger
2 Blodtransfusion indenfor 7 dage
3 Genindlæggelse af medicinsk karakter indenfor 90 dage efter primær THA
4  Implantatoverlevelse
5  Reoperation i samme hofte inden for 2 år
6  Genindlæggelse indenfor 3 måneder

Du kan læse mere om databasen og indberetningerne i den seneste Årsrapport 2013.