Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen

Tværfaglige kliniske retningslinjer

Udvalgte skulderlidelser
Den nationale kliniske retningslinje indeholder en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, inden for bl.a. følgende områder:
Den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser, effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger, effekten af træning overfor kirurgi, effekten af forskellige kirurgiske behandlingsmetoder samt slutteligt valg af postoperativ træningsmetode. læs mere her

Behandling af distale radiusfrakturer  (2014)
Nationale kliniske retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer giver  evidensbaserede nationale anbefalinger for indikationen for konservativ behandling overfor operativ behandling, hvilken type behandling, der er den mest effektive og gavnlige for patienten, samt for genoptræning efter behandling. Det afdækkes, hvem der har gavn af operation, og hvem der ikke har, samt hvilke kliniske og radiologiske parametre, der hensigtsmæssigt lægges til grund for indikationsstillingen. Læs mere her

Udredning og behandling af diabetiske fodsår
Retningslinjen fokusere på hvorledes udredningen af personer med disbetiske fodsår bør fokusere på diagnostik af infektion, perifer arteriel insufficiens og neuropati. Retningslinjen beskriver, hvilken behandling behandling der anbefales, hvordan behandlingen med fordel kan foregå i tæt samarbejde mellem almen praksis, forterapeuter og et multidisciplinært team. læs mere her.

Knæartrose
Retningslinjen for knæartrose bidrager til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper. Retningslinjen dækker spvel den primære som den sekundære sundhedssektor og inkluderer forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, behandline og rehabilitering. læs mere her.

Udredning og behandling / rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Retningalinjen indeholder evidensbaserede anbefalinger baseret på en systematisk litteraturgennemgang, evidensvurdering og graduering af de indsamlede studier. Formålet er at fremme ensartet evidensbaseret indsats af høj kvalitet. læs mere her

Indikation for transfusion med blodkomponenter
Retningalinjen er et suplament til sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion fra 2007, og kommer med evidensbaseret anbefalinger, hvor dette er muligt, eller god parksis anbefalinger for eller imod brugen af restriktiv transfusionsstrategi. Læs mere her.