Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Bidragsydere til Nationalt Videnscenter for ortopædkiurgisk Sygepleje

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje takker alle vores bidragsydere, som har ydet centeret økonomisk støtte i forhold til etablering og drift.

Bidragsydere til drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje i  2018

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) og ortopædkirurgiske afdelinger på følgende hospitaler:

Regionshospitalet Horsens
Aarhus Universitetshospital
Regionshospitalet Silkeborg
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Viborg
Sydvestjysk Sygehus
Sygehus Lillebælt
Sygehus Sønderjylland
Hospitalsenheden Vest

Holbæk sygehus
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
Nykøbing Falster Sygehus
Sjællands Universitetshospital
Rigshospitalet
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg Hospital

 

Bidragsydere til drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje i  2017

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) og ortopædkirurgiske afdelinger på følgende hospitaler:

Odense Universitetshospital
Kolding/Sygehus Lillebælt
Vejle Sygehus
Hospitalsenheden Horsens
Aarhus Universitetshospital
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Regionshospitalet Silkeborg
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Holbæk Sygehus
Hospitalsenheden Vest
Åbenrå Sygehus
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Herlev Gentofte Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Køge

Bidragsydere til drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje i  2016

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) og ortopædkirurgiske afdelinger på følgende hospitaler:

Regionshospitalet Viborg
Aarhus Universitetshospital
Rigshospitalet
Sygehus Lillebælt
Odense Universitetshospital
Sygehus Sønderjylland
Regionshospitalet Silkeborg
Bispebjerg Hospital
Herlev og Gentofte hospital
Amager og Hvidovre Hospital
Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenheden Horsens

Bidragsydere til drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje i  2015

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) og ortopædkirurgiske afdelinger på følgende hospitaler: 

Næstved/slagelse/Ringsted
Roskilde/Køge Sygehus
Holbæk Sygehus
Sygehus Lillebælt
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Silkeborg, HE Midt
Viborg, HE Midt
Holstebro, HE Vest
Rigshospitalet
Herlev Hospital
Bispebjerg Hospital
Hvidovre Hospital

Bidragsydere til drift af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje 2014

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) og? ortopædkirurgiske afdelinger på følgende hospitale

Region Sjælland
Roskilde/Køge Sygehus
Næstved/Slagelse Sygehus
Holbæk Sygehus

Region Syd
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Sygehus Lillebælt: Middelfart/ Vejle/ Kolding/Frederecia
Esbjerg/Grindsted Sygehus
Sygehus Sønderjylland,
Aabenraa

Region Midt
Aarhus Universitetshospital
Regionshospitalet Silkeborg?Regionshospital
Viborg, Skive?Regionshospital
Randers?Regionshospitale
Holstebro?Regionshospital
Horsens Regionshospital 

Region Nord
Alle afdelinger sammenlagt (Ålborg,/Farsø,/Hjørring/ Thy.Mors)

Region Hovedstaden
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Gentofte Hospital
Rigshospitalet  

Bidragsydere til etablering af Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje:

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Dansk Sygeplejeråds udviklingspulje
Aarhus Universitetssygehus

Vi takker for jeres opbakning