Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Sammenhængen mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og postoperative smerter i forbindelse med ortopædkirurgi og traumekirurgi.


Robleda, G., Sillero-Sillero, A., Puig, T., Gich, I., Banos, J. Influence of preoperative emotional state on postoperative pain following orthopedic and trauma surgery. Latino-Americana de Enfermagem (Brasiliansk forskningstidsskrift), nr. 5, s. 785-791, år 2014.

 

 

 

Baggrund
Der er en stigende interesse i at analysere forholdet mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og de postoperative smerter. Der er tidligere lavet undersøgelser omhandlende dette felt, men der er ikke lavet undersøgelser indenfor det ortopædkirurgiske speciale.
Lige netop dette speciale er værd at undersøge, da de ortopædkirurgiske operationer er nogle af de mest smertefulde og behovet for postoperativ analgetika er stort.

Formål
Formålet med studiet er, at analysere forholdet mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og forekomsten samt intensiteten af postoperative smerter hos patienter, som gennemgår ortopæd- og traumekirurgi. 

Metode
Til dette studie er der anvendt et kvantitativt studiedesign. Det bygger på et analytisk og retrospektivt observationsstudie, hvor data er indhentet fra patientjournaler.
Undersøgelsen er foretaget på 127 ortopædkirurgiske patienter og traumepatienter på "Postoperative Care Unit" (PCU) på Barcelona Universitetshospital i Spanien, og har fundet sted på patienter indlagt på PCU i januar-marts 2011.
Vurderingsredskab som blev anvendt til vurdering af den følelsesmæssige tilstand (præoperativt) var en dikotomiseret skala med fem elementer (angst, svedtendens, stress, frygt og gråd), mens der til vurdering af smerter (postoperativt) blev anvendt numerisk rang skala (NRS).

Inklusionskriterier:
- Over 18 år.
- Indlæggelse på minimum fire timer på PCU.
- Traumepatienter: femurfrakturer.
- Ortopædkirurgiske patienter: protese i hofte, knæ og skulder.

Eksklusionskriterier:
- Patienter, der ikke er i stand til at vurdere deres smerter (fx. demente, respiratorpatienter m.fl.).

Resultater
Studiet viser at 1 ud af 3 patienter har smerter i de første timer af den postoperative periode og mere end halvdelen af disse patienter har moderate til voldsomme smerter indenfor de første 24 timer af den postoperative periode.
Studiet identificerer hovedsageligt to faktorer, som gør sig gældende i forhold til smerter i den postoperative periode, nemlig præoperativ angst og alder. Der ses en sammenhæng mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og de postoperative smerter, herunder hovedsageligt præoperativ angst. 89% af de patienter som oplevede præoperativ angst, oplevede også at have postoperative smerter i de første timer efter operationen.
Derudover viser studiet at det er patienter under 65 år, som oplever flest smerter postoperativt.

Konklusion
Den præoperative følelsesmæssige tilstand kan have indvirkning på patientens oplevelse af postoperative smerter.

Bemærkninger
I studiet er der både styrker og svagheder. En af styrkerne er at man ved anvendelsen af vurderingsredskaber ift. præoperative følelsesmæssige tilstande og postoperative smerter, gør disse faktorer målbare og sammenlignelige.
En af svaghederne er, at studiet ikke skelner mellem akutte og elektive patienter, hvilket kan have betydning for patientens oplevelse af de postoperative smerter.

Bearbejdet af
Cathrine Abrahamsen Ravn, Line Methea Jensen og Christina Skov Kirkelund, sygeplejestuderende modul 12. Ortopædkirurgisk afd. E, ESA1, Aarhus Universitetshospital.
Berit Pedersen Haa, Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital.
Gitte Schmidt, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital.

 

Link til original artikel