Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Postoperativ urin katerisations grænseværdi mellem 500 og 800 ml, efter fast-track Total hofte- eller knæ alloplastik


Postoperative Urinary Catheterization Thresholds of 500 versus 800 ml after Fast-track Total Hip and Knee Arthroplastry, Bjerregaard LS. m. fl. Anesthesiology 2016;(124):1256- 64.

 Baggrund
Der findes ingen evidensbaseret mængdeangivelse for postoperativ urinblære ved katerisation. Artiklens hypotese er, en kateriseringstærskel på 800 ml som er overlegen den eksisterende volumen på 500 ml. Dette for at opnå reduktion af postoperativ urinkateriserning og urologiske komplikationer efter fast-track Total Hofte (THA) og Total Knæ (TKA) Alloplastik operation.

Metode
Kvantitativt randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT). Inkluderede voksne patienter fra 18 år, der blev opereret for THA eller TKA, i fast-track forløb. Forsøget fandt sted på tre danske ortopædiske afdelinger. Patienterne kunne inkluderes hvis de talte og forstod dansk. Deltagere blev randomiseret og fordelt i to grupper af henholdsvis 500 ml eller 800 ml urin i blæren, før eventuel katerisation. Der blev udført ultralydsblærescannning hver anden time, indtil første vandladning, eller med efterfølgende urinkateriserning i henhold til gruppeinddelingen.

Det primære resultat var antallet af patienter kateteriseret før deres første frivillige vandladning. Der blev foretaget telefonopfølgning efter 30 dage, med henblik på information om problemer ved vandladning og gentagne urinvejsinfektioner.

Resultater
Der blev inkluderet 721 patienter. I gruppen med 500 ml var der 354 patienter inkluderet og i 800 ml gruppen var der 367 patienter inkluderet. Der var ikke forskel på de to grupper ift. f.eks. Alder, køn og komorbiditet (Baseline karakteristika). Indlæggelsestid var 2 dage, for begge grupper.

Der var signifikant færre patienter der skulle kateriseres i 800 ml gruppen (49 ud af 367 [13,4%]) sammenlignet med 500 ml gruppen som var (114 ud af 354 [32,2%]).

Antallet af patienter med UVI efter 30 dage postoperativt, var ens i de to grupper (7 af 354 [2%] og 8 af 367 [2%]).

Konklusion
Resultaterne viste, at urinblære på 800 ml reducerer risikoen for postoperativ urinkateterisering i fast-track THA og TKA uden at øge risikoen for UVI.

Bemærkninger
Studiet er udført i Danmark og derfor relevant for afdelinger, der udfører THA og TKA operationer. Man skal dog samtidig være opmærksom på, at resultaterne ikke uden videre kan overføres til andre patientkategorier.

Bearbejdet af
Lis Kjær Larsen, Sygeplejerske med særlig klinisk funktion UUK, MKS, Ortopædkirurgisk afsnit Hjørring, Aalborg Universitetshospital.

Ingerlise Rønfeldt, Sygeplejerske med særlig klinisk funktion UUK, Cand. scient KVT, Ortopædkirurgisk afsnit Farsø, Aalborg universitetshospital.

Link til original artikel