Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Perifere neurovaskulære observationer ved akut compartment syndrom.


Peripheral neurovascular observations for acute limb compartment syndrome, RCN consensus guidance, publiched by the Royal Collage of Nursing, 20 Cavendish Square, London.

 

 

 

Baggrund
Akut compartment syndrom (ACS) er en potentiel alvorlig komplikation til skader og ortopædkirurgiske operationer. ACS er et resultat af et øget pres på en muskel med nedsat vævsperfusion lokalt, der kan føre til iskæmi. Tilstanden ses oftest i ben og underarme, kan udvikle sig hurtigt og være irreversibel inden for et par timer. Tidlig diagnose er derfor af afgørende betydning.   

Formål
Der mangler evidensbaseret vejledning til tidligt at påvise ACS og der er varierende praksis verden over, det søger denne retningslinje at løse.

Metode
Retningslinjen blev udviklet som en del af et 3-årigt projekt i England. Udviklingsgruppen foretog en litteraturgennemgang for at identificere et evidensgrundlag for praksis. Hertil anvendte de 6 spørgsmål, de stillede til artiklerne. Dette grundlag viste sig at være for svagt, og der blev derfor afholdt en konsensuskonference, hvor der deltog 39 personer med viden og ekspertise på området.
Noterne fra konsensuskonferencen blev behandlet af udviklingsgruppen sammen med litteraturgennemgangen, og der blev formuleret 68 udsagn, som alle blev vurderet.
De endelige retningslinjer blev færdiggjort i juni 2014. 

Resultater
Der blev udviklet i alt 26 anbefalinger inddelt i følgende områder - tallene i parentes angiver antal anbefalinger/punkter:

  1. Patienter i risiko for ACS (7)
  2. Reducer risikoen for ACS (8)
  3. Diagnosticering af ACS - kliniske observationer (6)
  4. Diagnosticering af ACS - overvågning (5)

De fleste af anbefalingerne er blevet til ved konsensus, da der manglede undersøgelser på området.
Derudover anbefalede udviklingsgruppen et observationsdiagram til brug ved patienter, som er identificeret i risiko for ACS. Desuden har de planlagt at udvikle en patientinformation. 

Konklusion
Processen har gjort det muligt for gruppen at komme med anbefalinger til praksis ved ACS og at identificere områder for fremtidig forskning.

Bemærkninger
Retningslinjen er lige til at oversætte og anvende i praksis.
Artiklen, som omhandler litteraturgennemgangen, er gennemgået på VIDOK's hjemmeside den 11.2.2015.

Bearbejdet af
Karen Hvass, Udviklingskonsulent, MPQM, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
Charlotte Myhre Jensen, Udviklingssygeplejerske, ph.d. studerende, MEd in Health Promotion; Ortopædkirurgisk afdeling O; Odense Universitetshospital

 

Link til original artikel