Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Kvalitet i pædiatrisk sygepleje; Børnenes forventninger.


Pelander T, Leino-kilpi H. Quality in pediatric nursing care: Children's expectations; Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 27:139-151; 2004.

 

 

 

 

 

Baggrund
Siden 1990 har patienternes perspektiv været inddraget i evaluering af sygeplejen. I tidligere studier omkring pædiatrisk sygepleje er plejen kun blevet evalueret af forældre og sundhedspersonale.
Denne undersøgelse giver indblik i forventninger til plejen set fra børnenes perspektiv.

Formål
Formålet med undersøgelsen er at afdække børns forventninger til sygeplejersken, sygeplejerskens handlinger og hospitalsmiljøet.

Metode
Undersøgelsen er foretaget på et finsk hospital. 40 børn, i alderen 4-11 år, blev interviewet omkring deres forventninger til sygeplejersken, sygeplejerskens handlinger og hospitalsmiljøet. 20 børn havde diabetes og 20 børn var indlagt i kirurgisk regi.
3 temaer dannede rammen for interviewene; Sygeplejersken, sygeplejerskens handlinger og det hospitalsmiljø børnene befandt sig i. Temaerne blev valgt ud fra tidligere studier, patienters tidligere definitioner og evalueringer af sygepleje.

Resultater
Resultaterne blev systematiseret i tre temaer;
Sygeplejersken: Børnene forventede at sygeplejersken var ærlig og havde god humor, de skulle være hjælpsomme og lege med børnene. Derudover forventede børnene at sygeplejersken skulle bære farverigt tøj. Forventningerne omhandlede også sygeplejerskens køn, nogle af drengene forventede at sygeplejersken var en mand.
Sygeplejerskens handlinger: Børnene forventede at sygeplejersken skulle være; underholdende, undervisende og omsorgsfuld, mens det forventedes af forældrene at mindske angst og længsel samt at give selskab.
Hospitalsmiljøet: En gruppe af informanterne fremhævede det at møde "andre i samme sted" som en del af et godt miljø.At ligge med andre børn var altså for nogle, med til at gøre indlæggelsen bedre, mens andre børn ønskede privatliv og fred.

Konklusion
Resultaterne viser at børn er i stand til at give udtryk for forventninger til sygeplejersken, sygeplejerskens handlinger og hospitalsmiljøet.

Bemærkninger
Artiklen er skrevet tilbage i 2004. Artiklens resultater vurderes fortsat relevante for pædiatriske sygeplejersker idet det vurderes at børns forventninger overordnet ikke har ændret sig mærkbart.

Bearbejdet af
Bitten Sig Madsen, Lise Holm Jespersen, Trine Krarup Kjær, sygeplejerskestuderende modul 12, Kirurgisk Børneafsnit, Aarhus Universitetshospital
Berit Pedersen Haa, Udviklingsansvarlig sygeplejerske
Afdeling E, Aarhus Universitetshospital.
Gitte Schmidt, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Afdeling E, Aarhus Universitetshospital.

Link til original artikel