Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

"Klovne kan at fremme recovery hos indlagte børn"


Petersson, C. et al. 2013, 'The use of clowns to aid recovery in hospitalised children', Art and Science, vol. 25, nr. 10, s. 26-30

 

 

 

 

Baggrund
Indlagte børn er ofte angste for det fremmede miljø på hospitalerne. Det er påvist at information, forberedelse og forskellige metoder til at aflede barnet før og under undersøgelser kan reducere oplevelsen af smerter og ubehag.
Sygeplejepersonale kan opleve det som problematisk, når forældrene bliver bekymrede for deres syge barn og derfor ikke kan aflede og give barnet tryghed.
Flere studier viser at hospitalsklovne kan hjælpe barnet til at acceptere og forstå sin situation på hospitalet.

Formål
Formålet med artiklen er, at undersøge hvordan børn oplever mødet med hospitalsklovnene samt at beskrive børnenes adfærd og reaktioner under mødet.  

Metode
Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse, hvor der er lavet interviews med 10 børn og observationsstudier af 12 børn.
Undersøgelsen er foretaget på et regionalt hospital i Sydsverige og inkluderer indlagte børn i alderen 5-12 år på en afdeling med både kirurgiske og medicinske børn.
Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i Piagets udviklingspsykologi og spørgsmålene er semi-strukturerede. Forinden undersøgelsen, er der foretaget et pilotstudie på to børn.

Resultater
Ud fra data i interviewmaterialet blev der udarbejdet fire kategorier;
Klovnenes karaktertræk: Børnene syntes, at klovnene havde noget sjovt tøj på og at klovnene medførte en følelse af glæde ved hjælp af musik, magi og sange.
Følelser som klovnene fremkaldte: Fælles for børnene i denne kategori var, at klovnene fremkaldte glæde og latter hos børnene.
Børnenes tanker om klovnebesøget: Børnene beskrev at hospitalsklovnene fik dem til at føle sig mere hjemme og gjorde et hospitalsbesøget mere sjovt. Det fremgik ligeledes af denne kategori, at børnene følte sig opmuntrede af klovnene, når de var bange eller havde smerter.
En anderledes oplevelse: Et enkelt barn i undersøgelsen beskrev, at han blev oprevet da klovnen forlod værelset.

Ud fra data i observationsstudierne blev der udarbejdet to kategorier;
Klovnenes samspil med børnene baseret på børnenes initiativer samt børnenes reaktioner på mødet med klovnene: Besøg fra klovnene var vigtigt for børnene, som under klovnenes besøg blev aktive og tog initiativ. Endvidere kunne børnene fokusere på leg frem for deres sygdom.

Konklusion
Undersøgelsen viste, at et besøg fra klovnene hjalp de indlagte børn til at glemme deres situation for en tid. Besøget medførte at børnene kunne fokusere på andet end deres smerter og sygdom og gav børnene mulighed for at lege og føle glæde.

Bemærkninger
Artiklen findes relevant i forhold til at kunne bidrage med viden om, hvordan inddragelse af hospitalsklovne vil være en hjælp og støtte for børn, forældre og sygeplejersker, i et accelereret indlæggelsesforløb.

Bearbejdet af
Louise Ibsen, Sofie Dittler og Cecilia Madsen, sygeplejerskestuderende modul 12
Kirurgisk børneafsnit, Aarhus Universitetshospital

 Udviklingsansvarlig sygeplejerske Berit Haa Pedersen
Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Universitetshospital

 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Gitte Schmidt
Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Universitetshospital

 

Link til original artikel