Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Hvad kan nedsætte risiko for 30-dages genindlæggelse efter hoftefraktur?


Hip Fractures: What Information Does the Evidence Show That Patients and Families Need to Decrease 30-Day Readmission? Gardner, K.O. Orthopedic nursing, 2015 Nov-Dec; Bind 34, Hæfte 6, Side 324

 

 

Baggrund
Omkostningerne i forbindelse med et hoftebrud er store - både for patienten i form af funktionsevnetab og smerter, for de pårørende og for samfundet i et sundhedsøkonomisk perspektiv. Hyppigheden af patienter, som pådrager sig en hoftefraktur, er stigende først og fremmest på grund af den stigende ældrebefolkning. Denne stigning i antal af patienter giver også en stigning i 30-dages genindlæggelsesraten. Genindlæggelser på grund af lungebetændelse, dehydrering og problemer med mobiliteten er bekostelige og der søges måder, hvorpå disse genindlæggelser kan reduceres og dermed nedsætte udgifterne.

I forsøget på at opnå større sikkerhed og kvalitet i behandlingen harCenters for Medicare & Medicaid(den amerikanske sundhedsforsikring) ændret betalingsvilkår for patienter, som genindlægges således, at der ikke udløses ekstra betaling for genindlæggelser indenfor 30 dage. Med baggrund i viden fra andre studier har samme organisation identificeret, at genindlæggelser kan forebygges ved hjælp af: patient og læge uddannelse, solid udskrivelsesplanlægning og optimering af de perioperative patientforløb ved hjælp af fokuserede patientforløb.

Formål
Formålet med dette studie er at afdække, hvilken information patienter og deres pårørende har brug for med henblik på at nedsætte 30-dages genindlæggelsesraten efter et hoftebrud. Man havde nemlig identificeret, at manglende viden var årsag til genindlæggelse.

Metode
Først gennemførte man et litteraturstudie for at finde evidens for årsager til 30-dages genindlæggelser og hvilke undervisningsmetoder der blev brugt p.t. Dernæst fokuserede de på områderne pneumoni, dehydrering og mobilisering og årsagerne til dette. Til sidst identificerede de nøgletemaer og udviklede program, som skulle inkluderes i en undervisning. Deres forslag blev evalueret af andre ortopædkirurgiske fagprofessionelle. På baggrund af dette har de udviklet test spørgsmål, som de mener giver den sundhedsprofessionelle(nok mest plejepersonalet) et overblik over, hvilket behov for intervention og læringsstrategi, der er behov for til denne patientkategori.

Resultater
Studiet viser, at sygeplejersker har en stor mulighed for at nedsætte prævalensen (hyppigheden) af genindlæggelse. Sygeplejersker har herved mulighed for at medvirke til  store sundhedsøkonomiske besparelser samt have en positiv indflydelse på, at patienterne kommer sig efter hoftebruddet og undgår komplikationer. Dette kan de gøre ved at undervise/informere patient og pårørende ud fra den evidensbaserede viden - erfaret fra den udviklede test og viden om forskellige læringsstile.

Konklusion
Viden om årsagssammenhænge i forhold til 30-dages genindlæggelse kan mindske denne, hvis den erfarede viden gives videre til patienter og pårørende ud fra målrettet undervisning.

Bemærkninger
Med forbehold for, at artiklen er skrevet i en amerikansk sundhedskontekst, hvor meget er defineret af økonomi, er der bestemt brugbare og interessante elementer, som kan bruges i en dansk kontekst. De enkelte afsnit om årsagssammenhænge i forhold til områderne pneumoni, dehydrering og mobilisering giver en god viden, som den enkelte sygeplejerske bør medtage i sin pleje.
(Artiklen har vedhæftet de testspørgsmål, hvor man tester sig selv i forhold til, om man har forstået artiklens læringsbudskab. Hvis man betaler et nævnt beløb, kan man tage testen og få certifikat for 12 (ud af 16) rigtige svar).

Bearbejdet af
Charlotte Myhre Jensen; Udviklingssygeplejerske, phd-studerende; Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital
Karen Hvass, Udviklingskonsulent, MPQM, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Link til original artikel