Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Forældres indflydelse på børns mestring under venepunktur


Taylor C. Sellick K & Greenwood K. The Influence of Adult Behaviors on Child Coping During Venipuncture: A Sequential Analysis.Nursing and Health. 34. 2011. s.116-131.
Baggrund
Tidligere studier har vist, at børn oplever stort ubehag under smertefulde procedurer. Der er forsøgt med forskellige teknikker for at minimere barnets ubehag, som for eksempel distraktion, hypnose og lokalbedøvende cremer. På trods af dette har mange børn svært ved at mestre smertefulde procedurer. 
Det er derfor relevant at have fokus på dette emne og som sundhedsfaglig person at få identificeret de faktorer, der påvirker barnets mestring. Forældrenes adfærd påvirker barnets adfærd. Forældrene er derfor en vigtig faktor og ressource i barnets mestring, hvorfor det er vigtigt, at den sundhedsfaglige person inddrager og vejleder forældrene i, hvordan de bedst muligt hjælper deres barn under smertefulde procedurer som barnet møder i sundhedsvæsnet. 
 
Formål
Formålet med undersøgelse er at bidrage til en forståelse af, hvordan forælderens adfærd har en indvirkning på barnets mestring. 
 
Metode
Det er et kvantitativt studie, hvor spørgeskema er anvendt til indsamling af demografiske oplysninger. Endvidere er der blevet benyttet en modificeret udgave af dataindsamlingsredskabet 'The Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale' (CAMPIS) til at kode interaktionerne mellem barn og forældre. En forsker, der ikke var en del af proceduren, var placeret diskret i procedurerummet. Interaktionerne blev indspillet på lydbånd. Forskeren dokumenterede antallet af mennesker der var tilstede, længden af proceduren, forældrenes nonverbale adfærd og barnets nonverbale adfærd. 
Sackett's sekvens analyse blev anvendt til at identificere den mest sandsynlige adfærd samt forudse specifik adfærd hos børn og forældre. 
 
Resultater
Almindeligt forekommende adfærd hos børnene var gråd og samarbejde. Sjældent forekom dyb vejrtrækning og procedure relateret snak fra barn til voksen. 
Mest almindelige adfærd hos forældrene var forsikrende kommentar med efterfølgende procedure relateret snak fra voksen til barn. Sjældent forekom kritik.
 
Konklusion
Interaktionen mellem barn og forældre anses som vigtig i forhold til barnets mestring under procedurer.
 
Bemærkninger
Styrker: Artiklens emne er relevant.
Svagheder: Data er indsamlet i 1996. I forhold til dataindsamlingsmetoden mangler definitioner på adfærd der observeres. 
Anvendelighed: Artiklens anvendelighed er begrænset, da data er indsamlet i 1996 og først publiceret i år 2011. Dog kan den bidrage til refleksion omkring, hvordan forældrene bedst muligt kan hjælpe barnet til mestring. 
 
Bearbejdet af
Line Thulstrup
Camilla Pilgaard,
sygeplejestuderende modul 12, VIA Universitets College, 
Kirurgisk Børneafsnit, Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Universitetshospital 
 
Berit Pedersen Haa, Udviklingsansvarlig sygeplejerske
Gitte Schmidt, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital.
Link til original artikel