Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Seneste artikler

Hvordan oplever amputerede at se sig selv i spejlet? Hvordan er sygeplejerskens rolle i forhold til anvendelse af spejle?

Dette studie har undersøgt, hvordan amputationspatienter oplever at se sig selv i spejlet. Det anbefales, at man både bruger små spejle og helkropsspejle, og at sygeplejerskerne forbereder patienten i god tid på at skulle se sig selv efter operationen.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 7.12. 2018

Patienters håndtering af postoperative symptomer i sammedagskirurgiske forløb

Sammedagskirurgiske forløb i ortopædkirurgisk regi betyder, at patienterne er i eget hjem på egen hånd når eventuelle postoperative symptomer viser sig. Dette amerikanske studie fra 2017 har undersøgt hvilke symptomer patienterne og deres pårørende oplever i hjemmet, hvordan de håndterer dem og hvilke barrierer, der er.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 13.11. 2018

Sygepleje til den ortopædkirurgisk underernærede patient

Dette studie belyser plejepersonalets narrativer, som går forud for sygeplejen til underernærede patienter, kendt som "de tynde", på en ortopædkirurgisk afdeling i Sydsverige. Personalets viden og holdninger er essentielle at kende til, både i forbindelse med implementering af nye retningslinjer og i læringssituationer.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.09. 2018

Postoperativ urinretention hos rygoperede patienter

Artiklen bidrager med ny viden om postoperativ urinretention hos rygopererede patienter, og kan hjælpe fagpersoner til at identificere patienter, der har behov for særlig opmærksomhed med henblik på at minimere risikoen for komplikationer med postoperativ urinretention.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.06. 2018

Hofte- og knæalloplastik patienters oplevelser af smerter og rehabilitering efter udskrivelse fra hospital.

På hospitalet bruges tid på at forberede patienterne på selve indlæggelsen, operationen og tiden efter. Artiklen henviser til, at vi kan blive bedre til at klæde den enkelte patient på til at klare de første uger hjemme med hensyn til "smerter", "træning", "daglige aktiviteter", og "hvem de skal kontakte ved problemer".  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 10.05. 2018