Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Seneste artikler

Sygepleje til den ortopædkirurgisk underernærede patient

Dette studie belyser plejepersonalets narrativer, som går forud for sygeplejen til underernærede patienter, kendt som "de tynde", på en ortopædkirurgisk afdeling i Sydsverige. Personalets viden og holdninger er essentielle at kende til, både i forbindelse med implementering af nye retningslinjer og i læringssituationer.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.09. 2018

Postoperativ urinretention hos rygoperede patienter

Artiklen bidrager med ny viden om postoperativ urinretention hos rygopererede patienter, og kan hjælpe fagpersoner til at identificere patienter, der har behov for særlig opmærksomhed med henblik på at minimere risikoen for komplikationer med postoperativ urinretention.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.06. 2018

Hofte- og knæalloplastik patienters oplevelser af smerter og rehabilitering efter udskrivelse fra hospital.

På hospitalet bruges tid på at forberede patienterne på selve indlæggelsen, operationen og tiden efter. Artiklen henviser til, at vi kan blive bedre til at klæde den enkelte patient på til at klare de første uger hjemme med hensyn til "smerter", "træning", "daglige aktiviteter", og "hvem de skal kontakte ved problemer".  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 10.05. 2018

Ændret body-image efter kirurgisk behandling hos patienter der har overlevet knoglesarkom - et kvalitativt studie

Dette kvalitative studie undersøger gennem interviews, hvorledes en synlig kropsændring efter behandling af et knoglesarkom påvirker patienternes liv.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 19.09. 2017

Rygkirurgi - hvordan oplever patienten tiden fra beslutning om operation til hverdagslivet er etableret igen?

At have kroniske rygsmerter er en stor belastning. Denne kvalitative undersøgelse, beskriver rygpatienters oplevelser før og efter deres operation.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 23.08. 2017