Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "hånd"

(3 artikler)

Oplevelsen af at være vågen under en ortopædkirurgisk operation i regional anæstesi

Hvad oplever ortopædkirurgiske patienter egentlig, når de bliver opereret i regional anæstesi?  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 23.04. 2015

Vurdering og diagnosticering af compartment syndrom: en literaturgennemgang

Observation af samt reaktion på symptomer, som indikerer øget muskellogetryk, er vigtig sygepleje i forhold til tidlig opsporing af compartment syndrom hos den ortopædkirurgiske patient. I denne artikel, som er et litteraturstudie, søger forfatterne at bestemme styrken af evidensen for denne tidlige opsporing.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.02. 2015

Er der opmærksomhed på den underliggende osteopose hos patienter, der behandles for osteoporotiske brud i en ortopædkirurgisk verden?

Dette studie viser, at patienter, der behandles for osteoporotiske brud på 3 store iranske hospitaler, sjældent bliver gjort opmærksomme på eller udredt og behandlet for en grundliggende osteoporose. Dette på trods af gode osteoporosebehandlings - og forebyggelsestiltag, der kan reducere risikoen for nye brud.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 20.01. 2015