Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Traume"

(8 artikler)

Sammenhængen mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og postoperative smerter i forbindelse med ortopædkirurgi og traumekirurgi.

Undersøgelser viser at visse følelsesmæssige tilstande fx angst kan have indflydelse på patientens individuelle respons på operationen samt behovet for analgetika. Området er relevant at undersøge, da postoperative smerter kan have indflydelse på patienternes forløb.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.01. 2017

Hvad kan nedsætte risiko for 30-dages genindlæggelse efter hoftefraktur?

Hoftefraktur er den almindeligste årsag til indlæggelse på en ortopædkirurgisk afdeling, og hyppigheden er stigende først og fremmest på grund af den stigende ældrebefolkning. Dette amerikanske studie har udviklet et program for plejepersonalet med læringsteknikker til patienter og pårørende, som skal nedsætte risikoen for genindlæggelse indenfor 30-dage.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 6.07. 2016

Perifere neurovaskulære observationer ved akut compartment syndrom.

Compartment syndrom er en alvorlig, potentiel komplikation til skader eller ortopædkirurgiske operationer. Der er mangel på evidens-baserede retningslinjer for tidlig opsporing af tilstanden. Denne konsensus-baserede retningslinje søger at imødekomme dette.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 17.08. 2015

Kan en kort uddannelsesmæssig intervention forbedre søvn og angst hos tilskadekomne ortopædkirurgiske patienter?

Kan information om coping strategier ved angst og afslappende vejrtrækningsøvelser gøre en forskel for akutte ortopædkirurgiske patienters forløb?  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 23.04. 2015

Vurdering og diagnosticering af compartment syndrom: en literaturgennemgang

Observation af samt reaktion på symptomer, som indikerer øget muskellogetryk, er vigtig sygepleje i forhold til tidlig opsporing af compartment syndrom hos den ortopædkirurgiske patient. I denne artikel, som er et litteraturstudie, søger forfatterne at bestemme styrken af evidensen for denne tidlige opsporing.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 11.02. 2015