Top Banner
Artikel udskrevet fra vidoks.dk - © Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje

Præsentation af relevante videnskabelige artikler

Videnscenteret holder øje med nye interessante videnskabelige artikler, som kan have interesse for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Vi lægger løbende nye artikler på siden, så gå jævnligt ind og kig, hvis du vil holde dig opdateret. Du kan klikke på "Læs mere" og derved få et længere dansk resume af artiklen. Du kan også via "skelettet" i venstre side finde videnskabelige artikler relateret til netop dit kliniske speciale.

Til at finde, vurdere og præsentere disse artikler er Videnscenteret tilknyttet et Videnskabeligt Råd for Ortopædkirurgisk Sygepleje. Læs mere om det videnskabelige råd her
Artiklerne præsenteres med respekt for forfatternes ejerskab. Henvisninger skal således altid være til originalartiklen og ikke til den danske præsentation.

Du kan se en oversigt over alle artiklerne her.

Artikler om "Hoftebrud"

(28 artikler)

Oplevelser med pleje til patienter med demens i et akut ortopædkirurgisk forløb

Der er høj prævalens af patienter med demens, der pådrager sig en ortopædkirurgisk fraktur. Studier viser at plejen til den ortopædkirurgiske patient med demens er udfordret. Dette danske studie har undersøgt sygeplejerskers oplevelser med den postoperative pleje til patienter med demens i en akut hoftefrakturenhed.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.06. 2020

Kritisk review af litteratur om patienter < 60 år med fragility hoftefraktur

Patienter under 60 år, der gennemgår hofteoperation, som følge af en fragility fraktur, er underrepræsenteret i litteraturen. Heraf marginaliseres gruppen og fokus for dette kritiske review er at afdække den litteratur, der eksisterer.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 20.12. 2019

Ældre patienters opfattelse af egen kapacitet til at genvinde det funktionsniveau, de havde før operation for hoftefraktur.

Som sygeplejersker kan vi ofte have en opfattelse af at kende patienternes behov og derfor ved, hvad de har brug for og foretrækker. Men gør vi nu også det? Denne undersøgelse viser, at patienterne oplever at blive passive og usikre, når de skal tilpasse sig afdelingens kultur.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 30.03. 2017

Sammenhængen mellem den præoperative følelsesmæssige tilstand og postoperative smerter i forbindelse med ortopædkirurgi og traumekirurgi.

Undersøgelser viser at visse følelsesmæssige tilstande fx angst kan have indflydelse på patientens individuelle respons på operationen samt behovet for analgetika. Området er relevant at undersøge, da postoperative smerter kan have indflydelse på patienternes forløb.  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 26.01. 2017

Kønnets betydning for plejen af patienter med hoftefraktur

Overvejer du, om din pleje skal være forskellig afhængig af om din patient er mand eller kvinde?  Læs mere

Abstrakt tilføjet d. 20.08. 2016